به این پایگاه خوش آمدید

فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش در بهداشت محیط

نمایه ISC  و دارای رتبه علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی( وزارت بهداشت)  

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مدیر مسئول: دکتر حسین علیدادی

سردبیر: دکتر علی اصغر نجف پور

دبیر اجرایی: دکتر مریم سرخوش

کمک ناشر:

eISSN: 2423-5202

پست اکترونیک مجله: jreh@mums.ac.ir

ساخت و بهینه سازی غربال های مولکولی کربنی به منظور جذب مونوکسید کربن

رضا زاهدی؛ حسین غفوریان؛ یحیی زمانی؛ شهرزاد خرم نژادیان؛ رضا دباغ

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22038/jreh.2022.61587.1467

چکیده
  زمینه و هدف: مونوکسید کربن ترکیب مهمی است که قابلیت تبدیل به مواد شیمیایی مختلف و آسیب رساندن به محیط زیست و انسان را دارد. انتخاب مکانیزم و جاذب جهت جذب گازهای آلاینده از لجاظ کارایی و هزینه اهمیت بسزایی دارد. در مطالعه حاضر بهینه سازی غربال های مولکولی کربن ساخته شده با هدف جذب بیشتر مونو‌کسید‌کربن انجام شد.مواد و روش ها: در این تحقیق ...  بیشتر

رابطه بین الگوی سیمای سرزمین و پراکنش ذرات معلق (PM2.5) در شهر اصفهان

پیمان قلمکاری؛ مژگان احمدی ندوشن

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22038/jreh.2022.61729.1462

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به اهمیت مبحث آلودگی هوا به ویژه در کلان شهر اصفهان، هدف اصلی این مطالعه ارزیابی وضعیت کیفیت هوای شهر اصفهان از نظر ذرات معلق و یافتن رابطه بین الگوی سیمای سرزمین و ذرات معلق است.مواد و روش ها: برای اندازه گیری غلظت ذرات معلق با استفاده از دستگاه غبارسنج مِت وان در 52 نقطه شهر به طور تصادفی نمونه برداری صورت گرفت. نقشه ...  بیشتر

بررسی غلظت فلزات سنگین در ذرات معلق هوای منطقه 21 شهر تهران

سید رضا کریمی؛ نبی اله منصوری؛ لعبت تقوی؛ مظاهر معین الدینی

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22038/jreh.2022.64378.1504

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعه حاضر باهدف سنجش غلظت فلزات سنگین موجود در ذرات معلق و مقایسه آن در پنج نوع کاربری متفاوت در منطقه 21 شهر تهران انجام شد.مواد و روش‌ها: روش کار طبق استاندارد ASTM D4096 و EPA اجرایی شد. نمونه‌برداری با استفاده از پمپ حجم بالا و طی مدت‌زمان 20 دقیقه صورت گرفت. نمونه‌برداری‌ها در هر شش روز یک‌بار از پنج ایستگاه منطقه 21 در بهار ...  بیشتر

امکان‌سنجی استفاده از داده‌های هواشناسی و کیفیت هوای شهرستان ماهشهر به ‌منظور ارزیابی آلودگی هوا

مهدی آل احمد؛ عبدالرضا کرباسی؛ امیرحسین دوامی؛ رضا جلیل زاده ینگجه

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22038/jreh.2022.63933.1492

چکیده
  زمینه و هدف: تصمیم‌گیری صحیح در مدیریت آلودگی هوا نیازمند داشتن برآوردی درست از وضعیت کیفیت هوا و شرایط هواشناسی است. لذا بررسی داده‌های ایستگاه‌های پایش، یک بخش اجتناب‌ناپذیر در مطالعات آلودگی هوا است. برای این منظور، همگنی داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی و کیفیت هوا شهرستان ماهشهر، با استفاده از آزمون‌های آماری مورد ارزیابی ...  بیشتر

مدل سازی آب زیرزمینی با استفاده از روش های هوش مصنوعی (مطالعه موردی: دشت دزفول-اندیمشک)

جیران عسکری؛ اصلان اگدرنژاد

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22038/jreh.2022.61396.1457

چکیده
  زمینه و هدف: آب زیرزمینی یک منبع مهم آب در جهان به‌شمار می‌رود و مطالعه سطح آب زیرزمینی و شوری آب ریرزمینی برای حفاظت و برنامه‌ریزی در خصوص منابع آب، به‌خصوص در مناطق خشک و نیمه‌خشک مانند ایران اهمیت به‌سزایی دارد. انجام آزمایش‌های کمی و کیفی، زمان‌بر و پرهزینه است. بنابراین، استفاده از مدل‌ها برای شبیه‌سازی کمیت وکیفیت آب زیرزمینی ...  بیشتر

امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری شماره 4 مشهد (مطالعه موردی: التیمور)

الهه خیامی؛ مهدی پهلوانی؛ ابراهیم اسماعیل زاده

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22038/jreh.2022.60726.1449

چکیده
  زمینه و هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد تصفیه فرآیند بیولوژیکی (Modified Ludzack Ettinger) تصفیه خانه فاضلاب شهری شماره 4 مشهد_ التیمور صورت گرفت. مواد و روش ها: ارزیابی عملکرد تصفیه خانه در یک دوره 12 ماهه از فروردین 1399 تا اسفند1399 انجام شد. نمونه برداری از فاضلاب خام ورودی و پساب خروجی به صورت مرکب براساس تغییرات دبی انجام شده است. همچنین پارامتر ...  بیشتر

بررسی آلودگی به سیانید وفلزات سنگین آبهای زیرزمینی، خاک و پسماندهای باطله کارخانجات استحصال طلا : مطالعه موردی کارخانه کانی کاران تکاب

سکینه رستمی طرزم؛ فرید غلامرضا فهیمی؛ رضا امیرنژاد؛ آپتین راهنورد؛ احمد توانا

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22038/jreh.2022.63373.1482

چکیده
  مقدمه و هدف: کارخانجات استحصال طلا از جمله صنایعی می‌باشند که اگر به صورت صحیح و اصولی ومطابق با اهداف توسعه پایدار فعالیت ننمایند، آلودگی‌های زیست محیطی زیادی را در محیط زیست ایجاد خواهند نمود. در این کارخانجات، سدهای باطله مکان‌هایی برای جمع‌آوری و نگهداری پساب‌ها و مواد باطله حاصل از کارخانجات استحصال طلا می‌باشند و در صورتی ...  بیشتر

ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه سیستم حمل و نقل عمومی برقی در شهر تهران

سعید متصدی زرندی؛ رسول نصیری؛ مهتاب احمدی

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22038/jreh.2022.63008.1474

چکیده
  زمینه و هدف : پایداری محیط زیست یک الزام برای سیستم های حمل و نقل شهری مدرن است. انتخاب گزینه ی مناسب حمل و نقل عمـومی در هر سیستم شهری نه تنها منجر به توسعه ی پایدار حمـل و نقل شهری میگردد، بلکه همچنین فرآینـد برنامـه ریزی را با خصوصیات افراد آن جامعه تطبیـق داده و ســبب تشــویق افــراد بــه اســتفاده از آن و در نتیجــه افزایش بهره وری ...  بیشتر

شبیه‌سازی و برآورد کیفیت بهداشتی هوای شهری با استفاده از هوش مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه قلهک شهر تهران)

علیرضا احسان زاده؛ فرهاد نژادکورکی؛ علی طالبی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1394، ، صفحه 285-296

http://dx.doi.org/10.22038/jreh.2016.6589

چکیده
   زمینه و هدف: کیفیت نامطلوب هوا ناشی از وجود غلظت‌های زیاد آلاینده‌ها در کلان شهر تهران موجب ایجاد بیماری‌های مختلف و مشکلات فراوان برای سلامتی و رفاه عمومی این کلان‌شهر گردیده است و همچنین موجب آسیب به محیط زیست و موجودات زنده می‌شود.   روش کار: شاخص کیفیت هوا (AQI) یک ابزار کلیدی جهت آگاهی از کیفیت هوا، نحوۀ اثر آلودگی هوا بر ...  بیشتر

محاسبه میزان ارزش حرارتی زباله شهری مخلوط با پسماند خروجی از تاسیسات پردازش و مقایسه نتایج با مثلث ارزیابی سوزاندن زباله تانر(مطالعه موردی زباله شهر قزوین)

وحید جباری؛ علیرضا صفاری؛ علیرضا رعنایی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1394، ، صفحه 306-313

http://dx.doi.org/10.22038/jreh.2016.6586

چکیده
  زمینه و هدف: در سال 1393 به طور میانگین روزانه 300 تن مواد زائد شهری در شهر قزوین تولید شده است که سرانه آن 680 گرم به ازای هر نفر در روز است با توجه به تولید میزان زیاد پسماند در این شهر جهت مدیریت اصولی آنها نیاز است روش های تلفیقی  شامل کمپوست سازی ،دفن و تبدیل زباله به انرژی به کار گرفته شود . متداولترین روش تبدیل پسماند به انرژی در نیروگاهای ...  بیشتر

ارزیابی کیفیت هوای شهر مشهد بر اساس شاخص AQI در سال 1394

دامون کتابی؛ رضا اسماعیلی؛ حسین علیدادی؛ رویا پیروی؛ فاطمه جولایی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 228-236

http://dx.doi.org/10.22038/jreh.2016.8078

چکیده
  زمینه و هدف: آلودگی هوا به عنوان یکی از نگرانی‌های عصر حاضر، علاوه بر تخریب محیط و خسارات اقتصادی، سلامت انسان را با مخاطرات جدی روبه‌رو کرده است. پایش مداوم کیفیت هوا جهت تعیین آلاینده‌ها و شناسایی منابع انتشار آنها نیز یکی از راهکارهای اساسی برای کنترل آلودگی هوا به شمار می‌رود. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کیفیت بهداشتی هوای شهر ...  بیشتر

اندازه گیری آلودگی صوتی در مناطق پر تردد شهر نیشابور طی سه ماه اول سال 94

علی اکبر محمدی؛ حسین علیدادی؛ محمد باقر دلخوش؛ سیده حوریه فلاح؛ عبدالایمان عموئی؛ حسینعلی اصغرنیا؛ وحید تقوی منش؛ منیره قربانی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 276-284

http://dx.doi.org/10.22038/jreh.2017.21169.1119

چکیده
  زمینه و هدف: قرار گرفتن در معرض صدای محیط زیست ناشی از ترافیک در مناطق شهری شایع است و منجر به افزایش خطر برای سلامتی انسان می‌شود. با توجه به وسعت شهر و خطرات ناشی از آلودگی صوتی حاصل از تردد وسایل نقلیه فراوان برای شهروندان، مطالعه حاضر با هدف تعیین آلودگی صوتی و همچنین متوسط شاخص سطح صدا در مناطق  پر تردد  نیشابور انجام شد. مواد ...  بیشتر

بررسی خصوصیات شیمیایی و درجه رسیدگی ورمی کمپوست به دست آمده از پسماندهای فرآیند تولید قارچ دکمه ای

علیرضا رعنایی؛ مهدی مختاری؛ حسین علیدادی؛ محمد حسن احرام پوش

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 49-59

http://dx.doi.org/10.22038/jreh.2015.4238

چکیده
  زمینه و هدف: توسعه صنعت پرورش قارچ خوراکی در ایران مورد توجه قرار گرفته و میزان تولید آن به 90 هزار تن در سال رسیده است. با تولید هر کیلوگرم قارچ خوراکی دکمه ای، حدود 5 کیلوگرم پسماند بر جای می ماند که با استفاده از تکنولوژی ورمی کمپوست می توان ضمن تصفیه این پسماندها، آن را به کود آلی با ارزشی تبدیل کرد و میزان استفاده کودهای شیمیایی را ...  بیشتر

ابر واژگان