تعهد نامه

راهنمای نویسندگان

 

1-    اهداف و زمینه ها

فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط که توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر می شود مقالاتی را که در زمینه های مرتبط با اثرات عوامل محیطی بر بهداشت و سلامت انسان تألیف شده است منتشر می کند که مهمترین زمینه های آن به شرح ذیل است:

شناسایی و کنترل آلاینده های محیط، محیط زیست طبیعی و انسانی و سلامت، اپیدمیولوژی محیط ، سم شناسی محیط، موادسرطان زا و جهش زای محیط، ارزیابی و مدیریت مخاطرات بهداشتی و اکولوژیکی ، سیستم ها و فناوری های کنترل آلودگی های محیط، مدیریت مواد زائد خطرناک و سمی، مدیریت محیط زیست بمنظور کنترل ناقلین، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، بهداشت محیط در حوادث و بلایا، جنبه های روانشناسی و جامعه شناسی بهداشت محیط، حقوق و اخلاق محیط زیست.

 

2-  انواع مقالات قابل پذیرش

ü        مقالات مرور سیستماتیک (Systematic review): این نوع مقالات باید شامل مقدمه (اهداف و زمینه مطالعه)، روش های مرور شامل منابع و روش­های آنالیز داده­ها، یافته­ ها و نتیجه­گیری باشد.

مقدمه:  لازم است در بر گیرنده زمینه وعلت انجام مطالعه، چهارچوب تئوریکی یا مفهومی باشد.

روشهای مرور: باید در برگیرنده قسمت های زیر باشد :

هدف: بیان هدف/ اهداف مرور شامل: عنوان تحقیق/ سئوالات/ فرضیات یا فرضیه

طراحی مطالعه: شامل تعیین نوع مرور (توصیف طراحی و روشهای بکار رفته و منابع مرجع).

روشهای جستجو: شامل استراتژی جستجو/ معیارهای ورود و خروج، بانکهای اطلاعاتی جستجو شده، کلمات کلیدی، زیان مقالات مورد بررسی ، ذکر تاریخ مطالعات جستجو شده.

ارزیابی کیفیت: شامل توصیف روش های مورد استفاده ودلایل انتخاب و یا خروج مطالعات، معیارهای ممیزی

شیوه خلاصه سازی داده ها: خلاصه کردن مطالعات انتخابی در مرور و مطالعات خارج شده در جداول جداگانه. در این قسمت مرور سیستماتیک باید توصیفی از فرآیند/ فرآیندها باشد.

سنتز: این قسمت شامل توصیف فرآیندهای بکار گرفته برای سنتز نتایج است.

نتایج: ارائه نتایج مرور باید با استفاده از سر تیترهای مناسب گزارش شود و توصیف مفهومی یا تئوریکی مفاهیم یافته شده در متون ارائه گردد.

بحث: لازم است بحث با نقاط قوت و ضعف شواهد ارائه شده آغاز گردد و در ادامه ترسیم کاربرد عملی و نظری یافته های بدست آمده در مرور سیستماتیک توضیح داده شود.

نتیجه گیری: لازم است نتیجه گیری بر اساس کاربرد عملی یافته ها ارائه گردد.

*     مقالات مروری روایی و یکپارچه ( :(Narrative and integrative review این نوع مقالات باید بر اساس احاطه کامل نویسنده به موضوع و استفاده از حداقل 30 منبع قابل قبول علمی تهیه شود و شامل: عنوان، چکیده، مقدمه و تاریخچه ای در مورد موضوع، هدف از انجام مطالعه، روش­ها، یافته­ها و بحث و درباره یافته­های ارائه شده و در نهایت نتیجه­گیری باشد. نتیجه کلی همراه با پیشنهادهای سازنده نیز برای آینده بیان شود. از منابع اشاره شده حداقل دو منبع متعلق به نویسنده ومرتبط با موضوع مقاله باشد. مقالات مروری شامل مقالات مرور نظام مند، ر.وایی، مباحثه‌ای یا نقد و تحلیل منابع ، نظریه‌ها و گرایش‌های جدید در علوم پزشکی در مورد موضوعی خاص در حداکثر 3000 کلمه می باشد.

*       مقالات پژوهشى اصیل کمی و کیفی (Original quantitative and Qualitative Research Article): این نوع مقالات بر اساس یک طرح تحقیقی منظم و یافته­های علمی مستحکم نگاشته شده و باید شامل قسمتهای عنوان، چکیده، مقدمه روش­ها، یافته­ها، بحث، نتیجه­گیری، تقدیر و تشکر و منابع باشد.

*     گزارش موارد نادر و جالب (Case Report): این نوع مقالات بر اساس مشاهده یک مورد یا موارد خاص حرفه­ای که نگاه و شناخت ویژه­ای را ارایه کرده باشد باید نگاشته شود و باید شامل عنوان، چکیده، (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، گزارش مورد، بحث، منابع و مستندات باشد. لازم است نکات مهم مورد توجه بصورت پیام علمی‌ و آموزشی آورده شود.

گزارش مورد باید مستند، مختصر و دارای حداکثر 4 تصویر و تعداد مرجع حداکثر 15 مورد باشد.

*      نامه به سر دبیر (Letter to editor): نامه به سردبیر در ارتباط با مقالات یا نوشته‌های مجله، ابتکارهای مفید در روش­های مراقبتی، تجربه‌های ارزنده یا اخبار مربوط به مراقبت مبتنی بر شواهد در ایران یا جهان، نقد و بررسی مقالات به همراه پاسخ نویسنده مقاله در قالب 500 کلمه نوشته شود. مجله در انتخاب و چاپ این نامه‌ها آزاد می­باشد.

مقاله کوتاه (Short Communication): پژوهش‌های موجز و در عین حال اثرگذار در قالب مقاله کوتاه پذیرفته می‌شوند.این مقالات بایستی حداکثر در 2000 کلمه تهیه شوند. یادداشت فنی به ترتیب ارائه در متن از بخشهای صفحه عنوان، چکیده (به همراه واژگان کلیدی) فارسی، چکیده (به همراه واژگان کلیدی) انگلیسی، مقدمه، روش بررسی، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری، ملاحظات اخلاقی، تشکر و قدردانی و منابع تشکیل می‌شود. چکیده  بصورت یکپارچه (غیرسازمان یافته) و بدون تفکیک با حداکثر حجم 150 کلمه است.

 

3-    ساختار مقالات

تنها مقالاتی بررسی خواهند شد که دقیقا طبق فرمت مجله ارسال شده باشند.

   رعایت ساختار در درج مقالات جزء اصولی است که نویسندگان محترم می باید به شرح زیر اقدام نمایند:

 • مسئولیت صحت و سقم مطالب به عهده نویسنده/ نویسندگان مقاله است. همچنین از زمان انجام مطالعه تا ارسال مقاله نبایستى بیش از 5 سال فاصله وجود داشته باشد.
 • مقاله به فاسی روان با فونت B Nazanin سایز 12و فاصله سطرها یک سانتی متر (Single) در اندازه کاغذ A4 و با حاشیه 2/5cm از هر سمت با نرم‌ افزار WORD 2003/2007تهیه شود.
 • عنوان مقاله باید گویا دقیق و رسا بوده و در بر گیرنده محتوی اصلی تحقیق باشد (حتی الامکان بیش از 15 کلمه نباشد).
 • "عنوان مکرر" که عبارت است از خلاصه عنوان اصلی نیز ذکر شود. درج عنوان مکرر مقاله (Running page) در زیر عنوان بدون انکه از 40 کاراکتر تجاوز نماید.
 • در صفحه عنوان باید نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) به همراه وابستگی دانشگاهی آنها به فارسی و انگلیسی ذکر گردد.
 • ذکر نام، آدرس، شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیکی مؤلف مسؤول ضروری است.
 • از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل دقیق و پذیرفته شده در زبان فارسی دارند، خودداری گردد. مخفف اسامى خاص و یا واژه‌ها در متن، جداول و غیره براساس مخفف هاى مشهور و بین المللى بوده و کامل آنها یکبار در متن به همراه مخفف داخل پرانتز نوشته شوند.
 • مجله حق رد، قبول، اصلاح، ویرایش و خلاصه نمودن مقالات را براى خود محفوظ مى‌دارد .
 • علاوه بر ذکر اخذ رضایتنامه کتبی آگاهانه در متن مقاله، رعایت اصول اخلاقى براساس معاهده هلسینکى - توکیو در مورد مطالعات بالینى در انسان و تأیید آن توسط کمیته اخلاق مؤسسه‌اى که تحقیق در آن صورت گرفته رسیده باشد، الزامی می­باشد.
 • دست نوشته های ارسالی می بایست مأخوذ از رساله یا طرح تحقیقاتی مصوب باشند.
 • دست نوشته های ارسالی باید در زمینه تخصصی نشریه و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و حاصل کار پژوهش نویسنده یا نویسندگان باشد.
 • مقاله‌های برگرفته از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تأییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می‌شود.
 • علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در دامنه تخصصی مجله، دست نوشته یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور در حال بررسی بوده یا منتشر شده باشد یا هم‌زمان برای سایر نشریه ها ارسال نشده باشد. مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله درکنگره ها، سمپوزیوم‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می‌تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند.
 • مقاله‌های ترجمه شده از زبان های دیگر قابل پذیرش نخواهد بود.
 • نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله های پذیرش شده آزاد است.
 • مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسنده‌ی مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست.
 • اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
 • در صورت عدم دریافت پاسخ از طرف نویسندگان در اصلاح موارد ذکر شده در دست نوشته در بازه زمانی در نظر گرفته شده، و یا بازپس گرفتن دست نوشته پس از ارسال به داوری و یا مشخص شدن ارسال دست نوشته به صورت همزمان برای مجله دیگر، دستنوشته آرشیو خواهد شد و اسامی نویسندگان به دلیل اتلاف وقت داوران محترم و کلیه کادر مجله در بررسی دست نوشته، در لیست سیاه قرار میگیرد تا مقاله ای از این نویسندگان دریافت نگردد بلکه از تکرار موارد مشابه در آینده جلوگیری شود.

4-  رعایت اصول اخلاقی

رعایت موازین اخلاق پزشکی در مقالاتی که موضوع انسانی دارد، من جمله: پوشیده ماندن هویت بیمار، اطلاعات بهداشتی و درمانی و حفظ اسرار بیمار از جمله مواردی است که باید به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود. در این ارتباط کد حفاظت از آزمودنی های انسانی که برگرفته ازبیانیه ی هلسینکی است باید مورد توجه قرار گیرد. و لازم است تاییدیه کمیته اخلاق دانشگاه ضمیمه مقاله ارسالی باشد. در مواردی که مطالعه بر روی انسان صورت گرفته است باید از افراد بالغ و والدین یا سرپرست قانونی افراد نابالغ تحت مطالعه رضایت‏نامه آگاهانه تهیه شده باشد. چنانچه در آزمایشهای مربوطه از حیوانات استفاده می شود نحوه مراقبت و دستورالعمل چگونگی استفاده از حیوانات آزمایشگاهی رعایت شود.

5- تعارض منافع

نویسندگان موظفند هرگونه منابع مالی یا منافعی را که ممکن است موجب سوگیری در نتایج تحقیق شود را ذکر نمایند. خواهشمند است هرگونه ارتباط تجاری نظیر مالکیت، سهامداری، فعالیتهای مشاوره ای و یا حق امتیاز را که ممکن است موجب منفعت نویسندگان شود را ذکر نمایند. در صورت پذیرش مقاله، این اطلاعات به همراه آن منتشر خواهد شد.

6- نحوه ارسال مقالات:

مقالات از طریق آدرس http://ijogi.mums.ac.ir/ به صورت Online جهت بررسی ارسال شوند. فایل اصلی مقاله بایستی دارای عنوان به فارسی و انگلیسی، چکیده فارسی و انگلیسی و متن اصلی باشد و کلیه جداول ، تصاویر و نمودارها در متن مقاله گنجانده شده باشد. و فایل مشخصات نویسندگان شامل، نام نویسندگان به فارسی و انگلیسی ، نام و نام خانوادگی نویسنده مسئول ، موبایل و ایمیل نویسنده مسئول ،رتبه علمی نویسندگان به فارسی و انگلیسی تهیه و بارگزاری شود.

 

6-1) فایل های ارسالی باید شامل موارد زیر باشند:

1 – فایل اصلی مقاله شامل:

-       عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی- عنوان کوتاه به فارسی و انگلیسی (از به کار بردن کلمات مخفف در عنوان خودداری فرمایید.)

-       چکیده فارسی و انگلیسی

 •       متن مقاله (کلیه جداول، تصاویر و نمودارها در متن مقاله گنجانده شده باشد.) 

2- فایل مشخصات نویسندگان:

-       نام و نام خانوادگی نویسندگان به فارسی و انگلیسی

-       رتبه علمی نویسندگان به فارسی و انگلیسی

-       نام و نام خانوادگی نویسنده مسئول، شماره موبایل و ایمیل

3- نامه درخواست چاپ و تعهدنامه: لازم است نویسندگان محترم در نامه درخواست چاپ، ضمن درج رتبه علمى کل نویسندگان، متعهد گردند که مقاله قبلاً در هیچ یک از نشریات داخل به چاپ نرسیده ، همزمان براى مجلات دیگر ارسال نشده و همه نویسندگان مقاله از ارسال و چاپ آن مطلع باشند. این نامه توسط همه نویسندگان امضا شده و اسکن آن به صورت فایل عکس ارسال شود.

 

7- فرایند ارزیابی و پذیرش مقاله

مقالات به ترتیب تاریخ وصول آنها مورد بررسی قرار می گیرد. پس از بررسی ساختاری مقاله ارسالی توسط سردبیر و طرح در جلسه هیات تحریریه، داوری علمی مقاله در صورت تصویب اولیه آن توسط حداقل سه متخصص رشته مربوطه به صورت داوری همتا (Peer Review) انجام می‏پذیرد. شایان ذکر است بررسی آماری مقالات توسط متخصص آمار صورت می گیرد.

در صورت تصویب، مقالات بر حسب نوع مقاله و به ترتیب درجه علمی نویسنده اول منتشر می گردد.

هیئت تحریریه مجله در رد یا قبول مقالات آزاد است و در صورت لزوم، نظرات اصلاحی و مشورتی خود را جهت بررسی مجدد بین 3 تا 6 ماه از تاریخ دریافت مقاله به اطلاع نویسنده مسئول می رساند. نویسنده مسئول موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته مقاله اصلاح شده به همراه پاسخ های لازم را ارائه دهد.

مسؤولیت کامل منابع و مطالب چاپ شده برعهده نویسنده یا نویسندگان می باشد. مجله از پذیرش و یا چاپ و ترجمه مقالاتی که قبلاً در مجلات یا نشریات دیگر چاپ شده اند معذور است. جهت حفظ حقوق مؤلفین و محققین ، نویسنده وفرستنده مقاله مسؤولیت تمام در جهت پاسخ گوئی اعتراض شخصیت های حقیقی وحقوقی راداشته و این مجله هیچ گونه مسؤولیتی در این زمینه ندارد.

پس از چاپ مقاله، گواهی چاپ مقاله حاوی مشخصات کامل مقاله مورد نظر و ذکر نام تمامی نویسندگان، برای نویسنده مسئول مکاتبات ارسال خواهد شد.

 

 فرم تعهد نویسندگان که باید همراه با مقاله ارسال شود.

نکته:  رعایت ساختار در درج مقالات جزء اصولی است که نویسندگان محترم می باید به شرح زیر اقدام نمایند:

 • اگر ماخذ مجله  باشد:

الف) شخص به عنوان مؤلف

نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (فاصله) حرف اول نام نقطه (.) عنوان کامل مقاله نقطه (.) نام اختصاری مجله و سال انتشار نقطه ویرگول (;) دوره (شماره جلد) دونقطه (:)  شماره آغاز و پایان صفحه (.)

مثال:

Jajarm HH, Mohtasham N, Rangiani A. Evaluation of oral mucosa epithelium in type II diabetic patients by an exfoliative cytology method. J Oral Sci 2008; 50(3): 335-40.

ب) سازمان به عنوان مؤلف

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical Exercise Stress Testing Safety and Performance Guidelines. Med J Aust 2006; 164: 282-4.

ج) مقاله به زبان فارسی

Alavi M, Abedi H. Nursing students' experiences and perceptions of effective instruction. Iranian Journal of Medical Education 2008; 7(2): 34-7. (Persian)

د) مقاله ی که هنوز منتشر نشده

Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In Press 2007.

 

 • اگر ماخذ کتاب باشد:

الف) تدوین کننده، گردآورنده،‌ به عنوان مؤلف

نام خانوادگی نویسنده یا  نویسندگان (فاصله) حرف اول نام (.) عنوان کامل کتاب (.) شماره چاپ (ed.) محل انتشار (:) اسم ناشر (;) سال انتشار (.) صفحه یا صفحات مورد استفاده (P.). 

مثال:  

Little JW, Falace DA, Miller CS, Rhodus NL. Dental management of the medically compromised patients. 7th ed. St. Louis: Mosby Elsevier; 2008. P. 212-217.

ب) سازمان به عنوان مؤلف و ناشر

 Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute; 2007.

 

 • اگر ماخذ فصل یا بخشی ازکتاب باشد:

نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان فصل (فاصله) حرف اول نام (.) عنوان فصل (.) سپس کلمه (In:) درج بقیه اطلاعات همانند بند قبل.

مثال:

Stabholz A. Evaluating success and failure. In: Walton RE, Torabinejad M. Principles and practice of endodontics. 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Co; 2002. P. 45-.

 

 • اگر ماخذ پایان نامه باشد:

نام خانوادگی دانشجو  (فاصله) حرف اول نام  نقطه (.) عنوان  کامل  پایان نامه  نقطه  ] نوع پایان نامه در کروشه [ نقطه (.) نام کشور (.) نام دانشکده و نام دانشگاه ویرگول (؛)سال انتشار نقطه (.)

مثال:

Hadizadeh B. Nickle ion realeased from as received and recycled NiTi wires in artificial saliva. [Doctorate Thesis]. Iran. Dental School of Mashhad University of Medical Sciences; 2006. (Persian)

 • اگر از ماخذ الکترونیکی (سایت) استفاده می شود:

نام نویسندگان مطلب (.) عنوان مطلب (.) سال نشر (;) [شماره صفحات] Available at : آدرس کامل سایت. تاریخ دسترسی به ترتیب ذکر ماه، روز و سال.

توضیح: چنانچه نام نویسنده مطلب در سایت درج نشده باشد ابتدا عنوان مطلب آورده می شود.

مثال:

Carrie A, Bobb R. Mucoceles of the paranasal sinuses. 2000; [3 screens] Availabel at: URL: http://www.bcm.edu/oto/grand/05252000. Accessed April 26, 2008.

 •   مطالب کنفرانس:

Kimura J, Shibasaki H, editiors. Recent Advances in Clinical Neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology. 2005 Oct. 15-19, Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 2006.

 • بیانیه کنفرانس:

Bengston S, Solheim BG. Enforcement of data protection privacy and security in medical informatics. In: Lum KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceeding of the 7th World Congress on Medical Information: 2006 Sep 6-10, Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland 2006, pp. 1561-5.

 

 

نمونه فرمت پژوهشی

 

چکیده

تمام مقالات بایستی دارای چکیده فارسی و انگلیسی باشند و چکیده انگلیسی عیناً ترجمه چکیده فارسی باشد. چکیده مقاله (اعم از فارسى و انگلیسى) در صفحه هاى مستقل به صورت سازمان یافته دارای ساختار حداکثر 250 کلمه بدون ذکر منابع و اختصارات و نماینده تمام مفاهیم و عناصر محتوى مقاله و بصورت زیر باشد:

(Title :Times New Roman (font Size: 12 Bold


(Times New Roman (font Size:12 Boldعنوان مقاله به انگلیسی


ذکر اسامی نویسنده (نویسندگان) به انگلیسی Times New Roman (font Size: 11)
ذکر مرتبه علمی و وابستگی دانشگاهی نویسنده (نویسندگان) مطابق (فارسی) به انگلیسی (Times New Roman (font Size: 11

  ذکر شودORCID ، affiliation در


1-
2-
3-

Abstract

(Background and purpose: Times New Roman (font size: 10

(Materials and methods: Times New Roman (font size: 10

(Results: Times New Roman (font size: 10

(Conclusion: Times New Roman (font size: 10

(Keywords: Times New Roman (font size: 10

 

عنوان مقاله به فارسی(B Nazanin (font size: 12 


اسامی نویسندگان به فارسی (B Nazanin (font size: 12 


فایلی که حاوی اسامی نویسندگان است جدا از مقاله بارگذاری گردد


1- مرتبه علمی نویسنده اول، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور
2- مرتبه علمی نوسنده دوم ، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور
3- مرتبه علمی نوسنده سوم، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور


شماره تماس و ایمیل نویسنده مسئول ذکر شود


در صورتی که هریک از نویسندگان عضو هیات علمی نباشند باید میزان تحصیلات و رشته تخصصی آنها به جای مرتبه علمی ذکر شود.
منطبق بودن افیلیشن انگلیسی با فارسی


چکیده


زمینه و هدف:

مواد و روش ها:

یافته ها:

نتیجه گیری:

نوع مقاله:

کلید واژه ها:

 

 مقدمه:این بخش حداکثر در دو تا سه جمله در ارتباط با ضرورت انجام مطالعه یا جمع بندى مرورى بر متون در این راستا باشد.

 هدف: جمله‌اى روشن، قابل اندازه گیرى یا قابل دستیابى باشد و در همه قسمت هاى مقاله یکسان استفاده گردد.

روش کار: باید شامل اطلاعات کلى درمورد نوع مطالعه، جامعه و نمونه، روش و ابزار جمع آورى داده ها و زمان و نوع مداخله باشد.

 یافته ها: متناسب با هدف به تفکیک گروههاى مطالعه با آزمونهاى آمارى استفاده شده به همراه نتایج و ضریب و فاصله اطمینان بیان گردد.

 نتیجه گیرى: این بخش نباید تکرار یافته هاى پژوهش باشد. در این بخش جمع بندى نهایى یافته ها همراه با توصیه ها، کاربردهاى بخش یافته ها یا نتایج در پرستارى بیان گردد.

کلید واژه : بین 3 تا 5 واژه اصلى براساسMeSH   ، چکیده فارسى و انگلیسى با یکدیگر مطابقت داشته باشد. واژه‌هاى کلیدى در چکیده فارسى به زبان فارسى و در چکیده انگلیسى به زبان انگلیسى نوشته شود. کلید واژه ها به ترتیب حروف الفبا بوده و با کاما از هم جدا شوند. کلید واژگان نباید تکرار عنوان مقاله باشد.

نکته:  تعداد کلمات چکیده در متن فارسی و متن انگلیسی حداقل 150 و حداکثر 300 کلمه ذکر شود.

 • متن مقاله

-          مقدمه  (B Nazanin (font size: 12 

 

این قسمت باید به گونه ای ارائه گردد که پیشینه علمی و استدلال برای انجام مطالعه حاضر باشد، لازم است هدف یا سوال اصلی تحقیق به صورت صریح و روشن در انتهای مقدمه مشخص گردد.

 • نام نویسندگان مقالات فارسی و انگلیسی مورد استفاده در متن بصورت فارسی ذکر شود. 
 • اعداد فارسی از چپ به راست نوشته نشود بلکه اعداد از راست به چپ باشد.
 • کلماتی مثل BOD یا حتی EPA و WHO، اسم نرم افزارهای مورد استفاده بار اول فارسی ذکر شوند و در پاورقی انگلیسی ذکر گردد.

 

-          روش کار  (B Nazanin (font size: 12 

این بخش باید به طور دقیق نوشته شود به نحوی که انجام تحقیق توسط سایر محققین نیز امکان پذیر باشد. لازم است این قسمت در برگیرنده ی این موارد باشد: نوع مطالعه و مکان انجام پژوهش، تاریخ های مرتبط مشتمل بر مدت زمان های نمونه گیری، مواجهه، پیگیری و جمع آوری داده ها؛ جامعه آماری و جمعیت نمونه ، حجم نمونه ، روش نمونه گیری و در صورت ضرورت، معیارهای ورود مطالعه ، شرایط انتخاب نمونه و دلایل آن، روش های گرد آوری داده ها و توضیح ابزار مورد استفاده، نرم افزار آماری و آزمون های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها و دلایل کاربرد آن.

   نوع مطا لعه:

 الف : مطالعات شبه تجربی، پیش تجربی، تجربی:  در قسمت روشها برای این مطالعات لازم است موارد زیر توضیح داده شود:

- طراحی مطالعه با توجه به ویژگی های گروههای مورد مطالعه از نظر به کارگیری گروه شاهد و توزیع تصادفی یا غیر تصادفی نمونه ها

- تعداد گروه های مورد مطالعه و تعداد نمونه هر گروه، دفعات مراجعه به هر گروه ، مشخص کردن نحوه ی توزیع تصادفی ) (RandomAllocation یا نحوه ی همتا سازی (matching) نمونه ها درگروه ها، شیوه نمونه گیری ، شیوه گزینش تصادفی نمونه ها و در صورت استفاده از روش کورسازی (blinding) ، نحوه ی انجام آن ، و مدت پیگیری نمونه ها و مدت زمان بررسی نمونه ها.

- چگونگی اندازه گیری متغیر وابسته در گروه های مورد مطالعه

- توضیح جامع ، دقیق و واضح ، نحوه ی مداخله برای گروه های مورد مطالعه با شرح جزئیات به طوری که برای خواننده قابل تکرار باشد. مشخص نمودن اختلاف مداخله در گروه های تجربی و شاهد( برخورد با گروه شاهد)

- دفعات مراجعه به هر گروه و سنجش های مورد اندازه گیری در هر گروه (پیش آزمون و پس آزمون)

- معیارهای ورود ( شرایط انتخاب نمونه و دلیل آن ) و خروج ( در صورت لزوم، شرایطی که باعث خارج شدن فرد از مطالعه در حین و بعد از مداخله می گردد همراه با ارائه دلیل آن )

- شیوه های اندازه گیری متغیر وابسته به طور جامع

- توضیح رعایت نکات اخلاق پژوهش در طول مطالعه و ملاک های به کار گرفته شده برای آن

ب: مطالعات توصیفی:  تعیین نوع مطالعه، در صورت لزوم تعیین گروه های مورد مطالعه ، متغیرهای اندازه گیری شده و دفعات اندازه گیری متغیر مورد نظر ، مشخص نمودن مقطعی یا طولی بودن مطالعه، مدت مقطع مورد مطالعه

- روش های گردآوری داده ها:

الف: در صورت استفاده از پرسشنامه لازم است:

-       مشخص گردد که آیا پرسشنامه توسط پژوهشگر ساخته شده و یا از سایر منابع علمی استفاده گردیده است. در صورتی که از پرسشنامه ی سایر مطالعات معرفی شده در منابع استفاده شده است، معرفی منبع مورد استفاده نیز لازم است . در صورت استفاده از پرسشنامه های غیر فارسی، فرآیند ترجمه و شیوه ی بومی سازی شرح داده شود.

-       درصورتی که پرسشنامه محقق ساخته می باشد فرآیند آماده سازی آن شرح داده شود.

-       شرح جامعی از بخش های مختلف پرسشنامه ، حیطه های مورد بررسی، تعداد و نوع سوالات به تفکیک حیطه ها و بخش های مختلف، نحوه ی پاسخ گویی به پرسش ها (مقیاس لیکرت یا پاسخ بلی و خیر یا .... ) و شیوه نمره گذاری (نمره 1 تا 5 یا صفر و یک یا ... ) و شرح مختصری از محتوای هر بخش توضیح داده شود.

-       شیوه تأمین روایی مشخص شود و توصیف دقیق فرآیند اجرایی برای روا سازی آن توضیح داده شود.

-       چگونگی تعیین روشهای مورد استفاده برای تأمین پایایی پرسشنامه و گزارش نتایج آزمون های آماری به کار گرفته شده جهت تأمین پایایی توضیح داده شود.

-       توضیحات جامع و واضحی از شیوه توزیع و جمع آوری پرسشنامه (پستی ، الکترونیکی ، رودرو،..... فردی یا گروهی) ، شیوه پی گیری و دفعات مراجعه جهت جمع آوری، شیوه های جلب همکاری نمونه ها برای تکمیل و بازگشت پرسشنامه ها ارائه گردد.

-       شیوه تحلیل نمرات پرسشنامه و طبقه بندی آن توضیح داده شود.

ب: در صورت استفاده از روش مشاهده توضیح موارد زیر لازم است:

-       ابزار مورد استفاده (چک لیست) و بخش های مختلف و خلاصه ای از محتوای آن، مشخص نمودن مقیاس هر سوال و شیوه نمره دهی، توصیف مشاهده کنندگان و ویژگی های آنان و شیوه آموزش مشاهده گران برای مشاهده، روش همسان سازی مشاهده گران از نظر ثبات مشاهده گری هر فرد با خود و دیگری ( Inter rater /Intra rater ) توصیف رفتار مورد مشاهده و خصوصیات آن، مدت مشاهده، دفعات مشاهده، محل و زمان مشاهده.

-       درصورتی که روش گرد آوری اطلاعات استفاده از مستندات باشد لازم است نمونه گیری مشخص شود و همچنین توضیحاتی در مورد متغیرهای مورد بررسی ، نحوه ی بازیابی آن و شیوه دست یابی به مستندات و شیوه آشکار سازی اطلاعات ارائه گردد.

- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

این قسمت شامل توصیف نرم افزار مورد استفاده و ویرایش آن ( به زبان انگلیسی) ، نوع آزمون های آماری مورد استفاده و توضیح نوع آماره های مورد استفاده در آمار استنباطی ، ذکر آزمون های مورد استفاده (به زبان انگلیسی) وموارد کاربرد آن برای تحلیل متغیرهااست .در ضمن توضیح دلیل استفاده از آزمون های غیر معمول یا موارد ویژه نیز لازم است 

        - نتایج (B Nazanin (font size: 12

-       در صورت استفاده از پرسشنامه ، درصد بازگشت پاسخ (Response rate) در ابتدای نتایج ذکر شود.

-       مشخصات جمعیت شناسی( دموگرافیک ) مطالعه در قسمت ابتدایی نتایج ارائه گردد.

-       درموارد استفاده از آمار توصیفی لازم است مقادیر فراوانی و درصد فراوانی، هر دو ذکر شود.

-       از تکرار نتایج به صورت همزمان در جدول و متن خودداری شود.

- شرایط ارائه عکس و تصویر:

 

 • عکسهای ارسالی می بایست با وضوح کامل و همراه با شماره و زیرنویس بر روی نسخه الکترونیکی مقاله ( قایل اصلی ) گنجانده شود. از ارسال عکس ها در فایل جداگانه خودداری شود.
 • عکسهای میکروسکوپی باید حاوی نشانگرهایی در خود فیلم باشند وعلائم، پیکانها یا حروفی که در این  نوع عکسها به کار می روند، باید کاملاٌ مشخص باشند (بزرگنمایی تصویر و روش رنگ آمیزی نیز ذکر گردد).
 • لازم است علائم، پیکانها، اعداد یا حروفی که برای تعیین قسمتهایی از تصویر به کار برده می شود در زیرنویس بطور کامل شرح داده شوند.
 • اگر از عکس اشخاص استفاده می شود، باید هویت آنها محفوظ بماند.

- شرایط ارسال جدول و  نمودار :

 • جداول و نمودارها به زبان فارسی تنظیم شوند و دارای عنوان و زیرنویس کامل باشند. (حداکثر ابعاد 12×8 سانتی متر).
 • هر جدول باید دارای شماره و عنوان باشد. عنوان باید در بالای جدول درج گردد .از ارسال جداول و نمودارها در فایل جداگانه خودداری شود.
 • لازم است همه اختصارات غیراستاندارد که در جدول به کار رفته است و نیز توضیحات لازم، در زیرنویس جدول شرح داده شود. .( به رنگ آبی فرمت)
 • از ارائه جداولی که در متن بطور واضح در مورد آنها توضیحاتی داده شده است، خودداری فرمایید.
 • چنانچه نتایج به صورت جدول و نمودار ارائه می گردد، در متن فقط به نکات برجسته اشاره گردد.
 • برای نمایش ارتباط داده ها، زمانی که تعداد آنها بسیار زیاد است، از نمودار استفاده فرمایید.
 • عنوان نمودار باید در زیر نمودار آورده شود. نمودارها دو بعدی ترسیم گردند. .( به رنگ آبی فرمت)
 • خطوط جداول بایستی محو باشد.
 • جدول و نمودار بایستی درمتن نسخه الکترونیکی مقاله ( فایل اصلی ) گنجانده شود .
 • حداکثر  تعداد قابل قبول جداول، نمودار و شکل  در مقاله 6 عدد است.

نکته:

 • جداول، نمودارها، فرمولها بصورت تایپی ذکر شود و از قرار دادن تصویر آن ها اکیدا" خودداری شود.
 •  واحدهای بکار رفته در متن و در جداول بصورت فارسی بیان شود. 
 • اعداد بکاررفته در متن ، جداول و فرمول ها بصورت فارسی ذکر شود.
 • درصدها اگر بخواهید بین 2 تا عدد بیان کنید بصورت فارسی نوشته شود. اگر یک عدد باشد در فارسی سمت چپ در انگلیسی سمت راست ذکر شود. بعنوان مثالبین 22 درصد تا 31 درصد
 • کلمات در جدول Bold نباشد یا عناوین Bold نباشد.
 • اسامی همگی از یک فونت تبعبت نمایند.

 

          - بحث (B Nazanin (font size: 12

-       لازم است نویسنده ضمن اشاره به اهداف مطالعه، یافته های مهم و کلیدی را خلاصه نماید.

-       لازم است استدلال نویسنده از تفاوت ها و شباهت های نتیجه ی مطالعه حاضر با مطالعات مرور شده توضیح داده شود.

-       از بحث در مورد یافته های جدیدی که در قسمت نتایج به آن اشاره نشده خودداری شود.

-       با در نظر گرفتن اهداف، محدودیت ها ، تعدد تحلیل های آماری، نتایج مطالعات مشابه و سایر شواهد مرتبط، تفسیری کلی و محتاطانه از نتایج ارائه دهد.

-       در مورد تعمیم پذیری (روایی بیرونی) نتایج مطالعه بحث کنید.

-       پیشنهاداتی کاربردی بر اساس نتایج مطالعه ی کنونی و مطالعات آینده ارائه گردد.

 •     یافته ها و بحث هر کدام بصورت جداگانه ذکر شوند.

-          نتیجه گیری (B Nazanin (font size: 12 

در انتهای مقاله بایستی در قسمتی با عنوان نتیجه گیری و ضمن یک یا دو پاراگراف، پیام نهایی مقاله که در واقع نتیجه کاربردی مقاله است به روشنی بیان می شود.

 • محتوی نتیجه گیری در حد 3-4 خط یا 6-7 نیم خط باشد نه بیشتر.
    ملاحظات اخلاقی
 
   نویسندگان کلیه نکات اخلاقی شامل عدم سرقت ادبی، انتشار دوگانه، تحریف داده هاو داده سازی را در این مقاله رعایت کرده اند. همچنین هر گونه تضاد منافع حقیقی یا مادی که ممکن است بر نتایج یا تفسیر مقاله  تأثیر بگذارد را رد میکنند.

-          تشکر و قدردانی (B Nazanin (font size: 12 

تمامی مقالات باید دارای متن تقدیر و تشکر باشند و در آن از کلیه افرادی که در تهیه مقاله سهمی داشته ولی جزء مولفین نیستند قدردانی گردد. در این قسمت همچنین باید به منابع مالی پشتیبانی کننده تحقیق نیز اشاره گردد. اگر مقاله منتج از پایان نامه  یا طرح تحقیقاتی است ،  حتما شماره پایان نامه یا طرح ذکر گردد.

-           منابع ( B Nazanin (font size: 12  (منابع فارسی بصورت Finglish  ذکر شود.)

شیوه ی نگارش منابع بر اساس سیستم ونکور و در قالب نرم افزار End Note تهیه و ارسال گردد. تمامی منابع باید به زبان انگلیسی نوشته شود. منابع فارسی نیز باید به انگلیسی آوانویسی شود و در پایان، عبارت (Persian) آورده شود.

چنانچه تعداد نویسندگان بیش از 3نفر است، پس از ذکر اسامی 3نویسنده اول، عبارت et al ذکر گردد.

References     

 

.1

.2

 •     در ذکر تعداد منابع محدودیتی وجود ندارد. (Times New Roman, font Size:10)   

 

نحوه تماس با مجله

آدرس ایمیل: jreh@mums.ac.ir

تلفن: 38544633-051

آدرس: مشهد ـ بلوار وکیل آباد - روبرو پارک ملت - ساختمان خوارزمی - دانشکده بهداشت