تعهد نامه
بررسی کیفیت هوای اتاق‌های عمل و بخش‌های بیمارستان پیوند اعضای منتصریه مشهد: شناسایی و تحلیل بیوآئروسل‌های باکتریایی

امیر بهلوری حجار؛ فاطمه محمدزاده؛ حسین علیدادی؛ رویا پیروی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1403، صفحه 11-19

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.24334

چکیده
  زمینه و هدف: بیوآئروسل‌های موجود در هوای بیمارستان منابع بالقوه عفونت برای بیماران وکارکنان محسوب می‌شوند. این مطالعه با هدف بررسی نوع و تراکم بیوآئروسل‌های باکتریایی  بیمارستان منتصریه مشهد در سال 1400 انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی -تحلیلی 96 نمونه از هوای بخش‌ها و اتاق‌های عمل بوسیله پمپ نمونه‌بردار با دبی L/min 28/3 ...  بیشتر

بررسی تنوع و تراکم بیوآئروسل‌های باکتریایی در هوای تنفسی مراکز اقامتی درمان سوءمصرف مواد تهران در سال 1402

پژمان قیطاسیان؛ سید محمد طباطبایی؛ انوشیروان محسنی بندپی؛ محمد رضا مسعودی نژاد؛ محسن فرهادی؛ الهام شریعتمداری؛ مهدی کمری؛ مریم مصرقانی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1403، صفحه 20-30

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.24359

چکیده
  زمینه و هدف: بیوآئروسل‌ها به ذرات بیولوژیک منتقله توسط هوا گفته می‌شود که شامل ارگانیسم‌های زنده مانند باکتری‌ها، قارچ‌ها و متابولیت‌های ناشی از آن ها نظیر اندوتوکسین‌ها می‌باشند. این مطالعه با هدف تعیین تراکم و تنوع بیوآئروسل‌های باکتریایی در هوای داخلی مراکز اقامتی درمان سوءمصرف مواد و بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر روی غلظت ...  بیشتر

بررسی خطر فلزات سنگین و شاخص های خطر سلامتی و بوم شناسی برخی خاک های سطحی منطقه غرب کشور (یک مطالعه موردی)

حسنا پورعباسی؛ خوشناز پاینده؛ مهرنوش تدینی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1403، صفحه 31-47

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.24335

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به اهمیت فلزات سنگین بر سلامت انسان مطالعات بسیاری درخصوص این آلاینده ها انجام شده است، اما تاکنون مطالعه بر روی خاک های مناطق اسلام آباد غرب و سنندج انجام نشده است، بنابراین این تحقیق با هدف ارزیابی خطرات بوم شناسی خاک و سلامت انسان در سال 1400 انجام گردید.مواد و روش ها: در محدوده ی‌‌ مطالعاتی هر یک از شهرستان‌های ...  بیشتر

آلودگی‌های محیط‌زیستی (شیرابه، پسماند، هوا) مراکز مدیریت یکپارچه پسماند شهری (مطالعه موردی: کوهک)

صدف معینی؛ سید مسعود منوری؛ فریبا زمانی هرگلانی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1403، صفحه 48-64

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.24337

چکیده
  زمینه و هدف: با رشد سریع جمعیت، به‌ویژه در کشورهای خاورمیانه تولید پسماند با سرعت بی‌سابقه‌ای درحال افزایش است. تکنیک‌های نسبتا ابتدایی، مدیریت نادرست مراکز یکپارچه پسماندهای شهری، آلاینده‌های ثانویه، آلودگی محیطی هوا و آب را تشدید می‌کند. اقدامات ناکافی بهداشت شغلی، کارگران غیررسمی پسماند را در معرض طیف وسیعی از آلاینده‌ها، ...  بیشتر

بررسی روش دلفی در رتبه بندی شاخص های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست محل دفن پسماند شهری (یک مطالعه موردی)

فهیمه جوادی؛ امین علیزاده؛ مهری رضایی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1403، صفحه 65-76

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.23855

چکیده
  زمینه و هدف: الگوی افزایشی رشد جمعیت و مصرف‌گرایی منجر به تولید بیشتر و متنوع‌تر پسماندها و زباله‌ها می‌گردد. هدف از اتجام این پژوهش بررسی روش دلفی در رتبه بندی شاخص‌های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست محل دفن پسماند شهری شهر مشهد می باشد.مواد و روش‌ها: در این پروژه ابتدا مجموعه‌ای از معیارها و شاخص‌های مرتبط بر اساس روش دلفی ...  بیشتر

بررسی عناصر بالقوه سمی آرسنیک، کادمیوم و نیکل به وسیله شاخص های کیفی آب و شاخص های آلودگی رسوبات در رودخانه کرخه

لاله رومیانی؛ محمد ولایت زاده

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1403، صفحه 77-95

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.24338

چکیده
  زمینه و هدف: عناصر بالقوه سمی جزء خطرناک ترین آلاینده های اکوسیستم های آبی می باشند. این پژوهش با هدف تجزیه و تحلیل شاخص های آلودگی محیط زیستی و ارزیابی عناصر بالقوه سمی در آب و رسوبات سطحی رودخانه کرخه در سال 1399 انجام شد.مواد و روش ها: در مجموع 180 نمونه آب و رسوبات رودخانه کرخه از سه ایستگاه مورد مطالعه بر اساس روش ASTM تهیه شد. سنجش عناصر ...  بیشتر

ارزیابی کیفیت آب رودخانه تجن (ساری) با استفاده از شاخص‌های کیفی NSFWQI و IRWQISC

نیوشا کتابی؛ مجتبی دادخواه تهرانی؛ علی مریدی؛ رضا خلیلی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1403، صفحه 96-109

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.24339

چکیده
  زمینه و هدف: آلودگی آب سطحی در دهه های اخیر به‌عنوان یک تهدید جدی برای انسان و محیط‌زیست تلقی می شود، به همین دلیل بررسی شرایط کیفیت آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مواد و روش ها: این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت آب رودخانه تجن با استفاده از شاخص های کیفی سازمان بهداشت ملی آمریکا (NSFWQI) و شاخص کیفیت آب سطحی ایران (IRWQISC) انجام ‌گرفته ...  بیشتر

کاربرد سیانوباکتری ها در تولید محصولات تجزیه پذیر

بهاره نوروزی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1403، صفحه 110-124

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.24340

چکیده
  زمینه و هدف: فرآیند تولید محصولات نفتی می تواند یک تهدید جدی برای محیط زیست باشد و انتشار مواد سمی نظیر گازهای گلخانه‌ای در هوا می‌تواند برای انسان‌ها، گیاهان و جانوران خطرناک باشد. در این میان سیانوباکتری‌ها بعنوان منابع تولید پلاستیک‌های تجزیه پذیر و سوخت‌های زیستی بسیار حائز اهمیت می‌باشند. سیانوباکتری‌ها دارای رویکرد‌های ...  بیشتر