دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1399 
3. تأثیر باکتری‌های هتروتروف فاضلاب های شهری مشهد در حذف جیوه از لامپ‌های فلورسنت

حسین علیدادی؛ فاطمه محمدحسینی؛ سمانه گوهری؛ ضیاالدین بنیادی


4. اندازه‌گیری غلظت یون‌های نیترات و نیتریت آب آشامیدنی و ارزیابی خطر سرطانزایی آنها در سیستم شبکه توزیع آب شهری شهر اوز، استان فارس، ایران

محمدرضا زارع؛ محمدرضا شوشتریان؛ جهانگیر عطوفت شعار جهرمی؛ مرضیه هنربخش؛ مهوش حق جو؛ فاطمه حسینی؛ جمال مهرعلی پور؛ زهره بریزی


5. تعیین پارامترهای مدل کمی- کیفی رواناب شهر شوشتر با استفاده از واسنجی مدل SWMM

بهزاد جمشیدی؛ یاسر طهماسبی بیرگانی؛ محمد جعفرپور؛ نادعلی علوی بختیاروند؛ علی اکبر بابایی؛ علی حقیقی؛ غلامرضا گودرزی