تعهد نامه
بررسی کارایی فرآیند فتوکاتالیستی با استفاده از نانوذرات سبز آهن در حذف رنگ ری اکتیو رد 198 از محلولهای آبی

احمد خسروی بغداده؛ طاهر شهریاری؛ رسول خسروی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 11-22

https://doi.org/10.22038/jreh.2020.44933.1338

چکیده
  زمینه و هدف : امروزه آلودگی محیطی به عنوان یک مشکل اساسی زندگی روزمره ی انسان هاست. رنگ یکی از مهم ترین آلاینده های محیط زیست است که در پساب صنایع به خصوص صنایع نساجی به وفور دیده می شود . به همین دلیل هدف از این مطالعه بررسی کارایی فرآیند فتوکاتالیستی با استفاده از نانوذرات سبز آهن در حذف رنگ ری اکتیو رد 198 از محلولهای آبی قرار گرفته است. ...  بیشتر

بررسی عملکرد فرایند الکتروفنتون در حذف پنی سیلین G از محلول‌های آبی

صالحه صالح نیا؛ بهنام باریک بین؛ رسول خسروی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 23-33

https://doi.org/10.22038/jreh.2020.41013.1309

چکیده
  مقدمه: در سالهای اخیر نگرانی درمورد حضور طیف وسیعی از مواد دارویی از جمله آنتی بوتیکها در محیط‌های آبی افزایش یافته است. به‌طور معمول این مواد به دلیل ناکارآمدی تکنولوژی‌های متداول تصفیه فاضلاب، از مسیرهای مختلفی مانند رواناب کشاورزی، تخلیه مستقیم از تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری، مواد دفعی انسان، دفع مستقیم زائدات پزشکی، صنعت و ...  بیشتر

میکروپلاستیک ها به عنوان یک چالش جدید در مدیریت منابع آبی: اشکال مختلف و روش های حذف آنها (یک مطالعه مروری)

مهدی اسدی قالهری؛ امین کیشی پور؛ رقیه مصطفی لو؛ یلدا ارست

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 34-44

https://doi.org/10.22038/jreh.2020.47810.1359

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه تولید مواد پلاستیکی با رشد جمعیت و توسعه صنعت در جهان چندین برابر شده است. میکروپلاستیک ها بر اثر تجزیه مواد پلاستیکی در محیط رها می شوند. سازمان بهداشت جهانی بدلیل ماندگاری زیاد و خاصیت تجمعی زیستی این ذرات، آنها را آلاینده نوظهور نامیده است.مطالعه حاضر به مرور مطالعات انجام شده در مورد ویژگی‌ها، مخاطرات بهداشتی، ...  بیشتر

مدل سازی ارتباط بین شدت آلودگی صوتی و سنجه های سیمای سرزمین ساختارهای شهری و پوشش گیاهی با استفاده از روش جنگل تصادفی (مطالعه موردی شهر اصفهان)

رضا مظاهری جاجائی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 45-55

https://doi.org/10.22038/jreh.2020.46187.1347

چکیده
  رشد جمعیت و همچنین افزایش مهاجرت به شهرها در دهه‌های گذشته باعث افزایش تراکم جمعیت و همچنین سطح شهرهای بزرگ شده است. آلودگی صوتی یکی از مشکلات محیط‌زیستی در کلان شهرها است که در ابعاد مختلف روانی و جسمی سلامتی انسان را به مخاطره می‌اندازد. متاسفانه این نوع از آلودگی نسبت به سایر آلودگی‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام ...  بیشتر

خصوصیت و منشأیابی آلودگی فلزات سنگین در ذرات غبار ترسیب‌شده اتمسفری شهر تهران در سال 1397

محمدصالح علی طالشی؛ مظاهر معین الدینی؛ سادات فیض نیا؛ رضا شهبازی؛ استفانیا اسکوئیزاتو

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 56-69

https://doi.org/10.22038/jreh.2020.44168.1335

چکیده
  زمینه و هدف: ذرات غبار اتمسفری نقش قابل توجهی در انتقال عناصر شیمیایی رهاشده از منابع صنعتی و شهری دارند. بطوری‌که آلاینده‌های متصل به این ذرات می‌توانند طی مسافت‌های طولانی منتقل شده و به عنوان تابعی از شرایط هواشناسی، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ذرات و طبیعت سطح هستند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی غنای فلزی و درجه آلودگی فلزات سنگین ...  بیشتر

بررسی اثر کاربرد اصلاح کننده های آلی و معدنی بر زیست فراهمی سرب و کادمیوم در خاک های آهکی

سمیه سفیدگر شاهکلایی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ فرهاد خرمالی؛ اسماعیل دردی پور

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 70-82

https://doi.org/10.22038/jreh.2020.45939.1346

چکیده
  زمینه و هدف: افزایش فعالیت‌های کشاورزی و به دنبال آن رهاسازی آلاینده‌ها از سامانه‌های کشاورزی و همچنین گسترش صنایع سبب ورود یون‌های فلزهای سنگین از جمله کادمیوم و سرب به محیط زیست می‌شود. کاربرد جاذب‌ها از روش‌های مناسب برای ناپویاسازی فلزهای سنگین در خاک‌های آلوده می‌باشند. این پژوهش با هدف بررسی اثر اصلاح‌کننده‌های آلی و ...  بیشتر

بررسی تاثیر مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا بر کیفیت آب رودخانه (مطالعه‌ی موردی رودخانه محمد‌آباد کتول) با استفاده از شاخص IRWQISC

فهیمه رنجبر؛ حجت الاه جعفریان؛ محمد قلی زاده؛ محمد هرسیج

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 83-95

https://doi.org/10.22038/jreh.2020.47528.1358

چکیده
  زمینه و هدف: در سال‌های اخیر احداث مزارع پرورش ماهی در حاشیه رودخانه محمدآباد کتول افزایش چشمگیری یافته‌است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات پساب این مزارع بر برخی از فاکتورهای کیفی آب رودخانه می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه برای ارزیابی کیفیت آب رودخانه محمدآباد کتول 5 ایستگاه نمونه برداری از 3 استخر پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین ...  بیشتر