دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، تابستان 1398 
1. بررسی تاثیر امواج اولتراسونیک بر مواد منعقدکننده در آبگیری لجن مازاد تصفیه‌خانه جنوب تهران

صفحه 99-107

فرشاد گلبابائی کوتنائی؛ ناصر مهردادی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ حسن امینی راد؛ مهدی اسدی قالهری؛ فریماه سعیدی


3. بررسی کمی و کیفی غبار ریزشی حاصل از صنایع در شهر یزد (مطالعه موردی صنایع فولاد در یزد)

صفحه 123-132

مصطفی ابیاره؛ فرهاد نژادکورکی؛ محمد رضا اختصاصی؛ محمد اخوان قالیباف


5. بررسی کارایی جاذب پوست سخت گردو در حذف نیترات‌ از محلول‌های آبی

صفحه 144-153

سیده سمانه طاهری اطاقسرا؛ محمد علی ززولی؛ محمدعلی ابراهیم زاده؛ شهرام اسلامی؛ یحیی اسفندیاری


6. تعیین آلودگی باکتریایی مگس خانگی (Musca Domestica) درمحیط های مختلف شهرستان جویبار

صفحه 154-161

فاطمه جعفری؛ فرزاد متولی حقی؛ معصومه اسلامی فر؛ محمود فاضلی دینان؛ علی جعفری


7. بررسی تراز فشار صوت مراسمات مذهبی در مساجد و نمازخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صفحه 162-169

محمد شمس الدین دیانی تیلکی؛ حسین علیدادی؛ علی تقی پور؛ محسن یزدانی؛ علی چوپانی؛ علی اصغر نوائی