تعهد نامه
مقایسه کارایی انباشت زیستی فلزات سنگین در Verbascum speciosum، Acantholimon hohenackeri، Acanthophyllum microcephalum، Euphorbia macroclada رشد یافته در اطراف معادن سرب و روی

محسن صمیمی؛ محسن شهریاری مقدم

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 349-360

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.23860

چکیده
  زمینه و هدف: گیاه‌پالایی از روش‌های کارآمد در تثبیت، استخراج، محبوس کردن و یا سمیت‌زدایی از آلاینده‌ها با استفاده از گیاهان بشمار می‌رود. این روش ارزان قیمت و دوستدار محیط زیست، موجب احیاء، توسعه پوشش گیاهی و همچنین افزایش فعالیت و رشد میکروارگانیزم‌ها می‌شود. در این مطالعه گونه‌های رشدیافته در خاک‌روبه‌های معادن سرب و روی ...  بیشتر

بررسی و ارزیابی انتشار و پراکنش آلاینده بنزن در جایگاههای سوخت منطقه 4 تهران با استفاده از مدل AERMOD و تعیین نقاط خطرناک و امن با استفاده از مدل WISER

فتاح گنجی زاده؛ عبدالرضا کرباسی؛ ناصر مهردادی

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 361-373

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.23856

چکیده
  زمینه و هدف: بنزن به عنوان یکی از ترکیبات آلی فرار از آلاینده‌های اصلی در آلودگی هوا در شهرهای بزرگ می‌باشد. این ترکیب علاوه بر اثرات زیست‌محیطی دارای اثرات بهداشتی مختلفی نیز می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف اندازه‌گیری این ترکیب در جایگاه‌های سوخت در یک منطقه موردی در شهر تهران و همچنین مدل‎‌سازی پراکنش آن جهت تعیین فواصل ایمن صورت ...  بیشتر

مدل سازی پراکندگی گازهای آلاینده خروجی از دودکش نیروگاه حرارتی تبریز با نرم‌افزار AERMOD

مهدی ثقفی؛ علی حاجی عبدالهی ممقانی

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 374-386

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.23859

چکیده
  زمینه و هدف: هدف این پژوهش، مدل‌سازی نحوه انتشار گازهای آلاینده‌ خروجی از دودکش نیروگاه حرارتی تبریز به منظور تعیین غلظت این آلاینده‌ها در مناطق مجاور نیروگاه است.مواد و روش‌ها: در این پژوهش، مدل‌سازی انتشار گازهای آلاینده ناشی از فعالیت نیروگاه حرارتی تبریز با نرم‌افزار AERMOD انجام شده است تا غلظت گازهای دی‌اکسید گوگرد و دی‌اکسید ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر کمپوست پسماند شهری در کاهش تجمع سرب در رژیم غذایی و اندام‌های حیوانات

صادق حسین‌نیایی؛ محمد جعفری؛ علی طویلی؛ سلمان زارع

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 387-402

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.23858

چکیده
  زمینه و هدف: نگرانی‌های عمومی درباره تأثیر آلاینده‌های محیطی بر سلامت انسان منجر به افزایش توجه به وجود مواد سمی در رژیم غذایی انسان و حیوان در دهه‌های گذشته شده است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تأثیر کمپوست پسماند شهری بر کاهش غلظت فلز سرب در رژیم غذایی و اندام‌های نشخوارکنندگان چراکننده می‌باشد. مواد و روش‌ها: در یک آزمایش گلخانه‌ای ...  بیشتر

مطالعه قابلیت ردیابی فلز سنگین سرب در برگ درختان اوکالیپتوس (Eucalyptus microtheca) و برهان (Albizia lebbeck) در شهرستان شوش

عبدالرضا پورغلام خباز؛ مریم محمدی روزبهانی

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 403-416

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.23862

چکیده
  زمینه و هدف: سرب جزء فلزات سمی می‌باشد که نقش زیستی در بدن موجودات زنده ندارد و می‌تواند منجر به مسمومیت و بیماری در انسان شود. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت آلودگی به سرب با گونه‌های درختی غالب کاشته شده در محدوده شهری شهرستان شوش به عنوان ردیاب زیستی انجام شد. مواد و روش‌ها: نمونه‌برداری از 2 گونه برهان و اوکالیپتوس در طول یک ...  بیشتر

تعیین شاخص های ارزیابی ریسک سرطان‌زایی عناصر سنگین در منابع آب شهر تربت جام در سال 1401

حسین علیدادی؛ زهرا کریمی؛ علی اکبر دهقان؛ حامد محمدی؛ مریم پایدار

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 417-427

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.23857

چکیده
  زمینه و هدف: عناصر سنگین به دلیل پایداری و قابلیت تجمع در بافت‌های زنده و زنجیره غذایی، از مهمترین آلاینده‌های آب-های آشامیدنی به حساب می‌آیند. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین شاخص‌های ارزیابی ریسک سرطان‌زایی و غیر سرطان-زایی عناصر سنگین در منابع آب شهر تربت جام در سال 1401 انجام شد.مواد و روش‌ها: نمونه‌برداری از 16 منبع آب زیرزمینی ...  بیشتر

ارزیابی خطر سلامت نیترات و فلوراید در منابع آب شرب استان گلستان

مجتبی قره محمودلو؛ تارا ستوده نیا

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 428-441

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.23861

چکیده
  زمینه و هدف: در استان گلستان آب‌های زیرزمینی منبع اصلی آب شرب می‌باشد. از این‌رو پژوهش حاضر به منظور ارزیابی خطر سلامت غیر سرطانی نیترات و فلوراید در منابع آب شرب استان گلستان انجام شد. مواد و روش‌ها: در این پژوهش، آنالیز فیزیکوشیمیایی ۱۳۹ حلقه چاه آب شرب در دو فصل بهار و پاییز از اداره آب و فاضلاب استان جمع‌آوری ‌شد. سپس تغییرات ...  بیشتر

بررسی تغییرات تراز صدا در قبل از ظهور بیماری کووید 19 و در زمان اجرای محدودیت‌های ناشی از شیوع آن در سطح شهر مشهد (مطالعه موردی: چهارراه شهدا)

راحله والیزاده اردلان؛ میترا محمدی؛ محمد صادق بهادری

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 442-456

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.23866

چکیده
  زمینه و هدف: با رشد جمعیت در شهرها و افزایش رشد صنعت و تکنولوژی، آلودگی صوت همواره رو به افزایش است. بروز بیماری کرونا و ایجاد محدودیت‌های ناشی از آن در دنیا و ایران از جمله شرایطی بود که باعث ایجاد تغییرات شدیدی در زندگی روزمره مردم گردید که فرصت ارزیابی تغییرات محیط صوتی را فراهم نمود. لذا این مطالعه با هدف بررسی تغییرات تراز صدا در ...  بیشتر