تعهد نامه
بررسی غلظت فلزات سنگین در هوای منطقه صنعتی غرب بندرعباس

علیرضا میرزاحسینی؛ فاطمه ابراهیمی؛ نبی اله منصوری

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 11-22

https://doi.org/10.22038/jreh.2023.65928.1520

چکیده
  زمینه و هدف: توسعه صنعتی از یک‌سو با ایجاد محصولات شیمیایی مضر و ضایعات صنعتی، شامل فلزات سنگین و از سوی دیگر با افزایش مصرف انرژی و به‌تبع آن انتشار گازهای آلاینده جوی، باعث آلودگی محیط زیست می‌شود. شهر بندرعباس از نظر توزیع جغرافیایی صنایع، در مقایسه با دیگر نقاط شهری و روستایی استان، از تمرکز صنعتی بالایی برخوردار است. از این‌رو ...  بیشتر

بررسی اثر ضد باکتریایی و فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت مغناطیسی سنتز شده به روش سبز بر پایه فریت منگنز

فاطمه سادات ارغوان؛ بهنام باریک بین؛ نگین ناصح؛ حسین علیدادی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 23-33

https://doi.org/10.22038/jreh.2023.64998.1510

چکیده
  زمینه و هدف: حذف مواد دارویی از فاضلاب به‌دلیل پایداری بالا و اثرات سمّی آن­ها بر انسان و دیگر موجودات زنده قبل از ورود به محیط زیست ضروری است. نانوکامپوزیت­های سنتز شده به روش سنتز سبز علاوه بر قابلیت تجزیه بالای ترکیبات دارویی، دارای اثرات ضد باکتریایی نیز می­باشند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات فتوکاتالیستی و ضد باکتریایی ...  بیشتر

تجزیه زیستی بنزن و تولوئن با استفاده از باکتری های بومی استخراج شده از خاک شمال غرب ایران

لیدا افتخاری وش؛ علیرضا دهناد؛ محمد مجدی زاده

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 34-49

https://doi.org/10.22038/jreh.2023.66706.1530

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به نقش آلودگی‌های هیدروکربنی در ابتلاء به سرطان، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تجزیه بنزن و تولوئن با استفاده از باکتری­های استخراج شده از خاک و بررسی ترکیبات حاصل از این تجزیه انجام شد.مواد و روش‌ها: 30 نمونه خاک شامل خاک کشاورزی و خاک آلوده به هیدروکربن‌ها از استان‌های شمال‌غرب ایران تهیه گردید. باکتری‌ها ...  بیشتر

ارزیابی ریسک اکولوژیک ناشی از فلزات سرب و کادمیوم در رسوبات رودخانه زاینده رود

معصومه کوهی؛ عاطفه چمنی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 50-65

https://doi.org/10.22038/jreh.2023.68746.1566

چکیده
  زمینه و هدف: زاینده‌رود، تنها رودخانه‌ دائمی فلات مرکزی ایران است. این رودخانه در معرض تخلیه‌ گسترده‌ فاضلاب و پساب از چندین منبع آلودگی نقطه‌ای و غیر نقطه‌ای قرار گرفته‌ است. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت رسوب رودخانه زاینده‌رود انجام گرفت.مواد و روش‌ها: در این مطالعه نمونه‌برداری از رسوبات در 3 تکرار در 6 ایستگاه ...  بیشتر

زیست تخریب پذیری سم دیازینون موجود در خاک های باغی توسط باکتری های جداشده از آن ها

منا منصوری؛ آپتین راه نورد؛ مسعود قانع

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 66-76

https://doi.org/10.22038/jreh.2023.68018.1552

چکیده
  زمینه و هدف: دیازینون، یک حشره­کش ارگانوفسفره است که به‌طور گسترده در شالیزار­ها و باغات استفاده می­شود. ورود آلاینده مقاوم به منابع تأمین آب شرب، خاک و محصولات کشاورزی، می­تواند اثرات مخربی بر سلامت انسان و محیط زیست داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی و جداسازی باکتری­های تجزیه­ کننده سم دیازینون و سنجش مقدار سمی که ...  بیشتر

آلودگی خاکرو و پایداری باکتری‌های آن در برابر فلزهای سنگین در جایگاه خاکسپاری پسماندهای شهری همدان

سمیرا عبدالرحیمی؛ علی اکبر صفری

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 77-91

https://doi.org/10.22038/jreh.2023.67651.1548

چکیده
  زمینه و هدف: بررسی جایگاه­های خاک­سپاری پسماند­های شهری از دیدگاه توان آلایندگی زیستی آنها بسیار مهند است. پژوهش حاضر با هدف بررسی پایداری باکتری­ها در خاک­های آلوده در جایگاه خاک­سپاری پسماند­ها در همدان در برابر فلزهای سنگین انجام شد.مواد و روش­ها: ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی خاک­ها و همچنین اندازه کل فلزهایی مانند ...  بیشتر

مدیریت ریسک محل دفن پسماند مرحله‌ی بهره‌برداری با تکنیکBow-tie (مطالعه موردی: شهر سراوان رشت)

طلیعه عبدالخانی نژاد؛ سید مسعود منوری

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 92-107

https://doi.org/10.22038/jreh.2023.67538.1546

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعه ریسک و مدیریت پروژه‌های مکان‌یابی محل دفن پسماندها، به‌منظور بهبود عملکرد و کاهش صدمات امری ضروری است. انجام مطالعات ارزیابی ریسک محیط‌زیستی در جهت شناخت بیشتر معیارهای مخرب و اثرات ناشی از آن‌ها، ارائه راهکارهای مفید برای کنترل و مدیریت صحیح لازم است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک محل دفن پسماند در مرحله ...  بیشتر

پیش‌بینی غلظت روزانه PM2.5 با استفاده از ترکیب آموزش بردار پشتیبان(SVM)- تطبیقی و آنالیز مؤلفه‌های اصلی(PCA)

امیر زارعی؛ سیروان زارعی؛ وحید, کاکاپور؛ محمدحسین وزیری؛ اقبال محمدی؛ حسین عقیقی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 108-121

https://doi.org/10.22038/jreh.2023.65531.1516

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه کنترل کیفیت هوا به‌صورت امری گریزناپذیر در رأس مسائل ملی مطرح شود. مطالعه حاضر با هدف پیش‌بینی مقدار غلظت روزانه PM2.5 انجام شد.مواد و روش‌ها: در این مطالعه کاربردی که از اول فرودین 1400 تا آخر فروردین 1401 با هدف پیش‌بینی غلظت روزانه PM2.5 در محدود ایستگاه‌های شهر تهران انجام شد، جامعه آماری، ایستگاه‌های سنجش آلودگی ...  بیشتر