تعهد نامه
ساخت و بهینه سازی غربال های مولکولی کربنی به منظور جذب مونوکسید کربن

رضا زاهدی؛ حسین غفوریان؛ یحیی زمانی؛ شهرزاد خرم نژادیان؛ رضا دباغ

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1401، صفحه 113-122

https://doi.org/10.22038/jreh.2022.61587.1467

چکیده
  زمینه و هدف: مونوکسید کربن ترکیب مهمی است که قابلیت تبدیل به مواد شیمیایی مختلف و آسیب رساندن به محیط زیست و انسان را دارد. انتخاب مکانیزم و جاذب جهت جذب گازهای آلاینده از لجاظ کارایی و هزینه اهمیت بسزایی دارد. در مطالعه حاضر بهینه سازی غربال های مولکولی کربن ساخته شده با هدف جذب بیشتر مونو‌کسید‌کربن انجام شد.مواد و روش ها: در این تحقیق ...  بیشتر

رابطه بین الگوی سیمای سرزمین و پراکنش ذرات معلق (PM2.5) در شهر اصفهان

پیمان قلمکاری؛ مژگان احمدی ندوشن

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1401، صفحه 123-135

https://doi.org/10.22038/jreh.2022.61729.1462

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به اهمیت مبحث آلودگی هوا به ویژه در کلان شهر اصفهان، هدف اصلی این مطالعه ارزیابی وضعیت کیفیت هوای شهر اصفهان از نظر ذرات معلق و یافتن رابطه بین الگوی سیمای سرزمین و ذرات معلق است.مواد و روش ها: برای اندازه گیری غلظت ذرات معلق با استفاده از دستگاه غبارسنج مِت وان در 52 نقطه شهر به طور تصادفی نمونه برداری صورت گرفت. نقشه ...  بیشتر

بررسی غلظت فلزات سنگین در ذرات معلق هوای منطقه 21 شهر تهران

سید رضا کریمی؛ نبی اله منصوری؛ لعبت تقوی؛ مظاهر معین الدینی

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1401، صفحه 136-147

https://doi.org/10.22038/jreh.2022.64378.1504

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعه حاضر باهدف سنجش غلظت فلزات سنگین موجود در ذرات معلق و مقایسه آن در پنج نوع کاربری متفاوت در منطقه 21 شهر تهران انجام شد.مواد و روش‌ها: روش کار طبق استاندارد ASTM D4096 و EPA اجرایی شد. نمونه‌برداری با استفاده از پمپ حجم بالا و طی مدت‌زمان 20 دقیقه صورت گرفت. نمونه‌برداری‌ها در هر شش روز یک‌بار از پنج ایستگاه منطقه 21 در بهار ...  بیشتر

امکان‌سنجی استفاده از داده‌های هواشناسی و کیفیت هوای شهرستان ماهشهر به ‌منظور ارزیابی آلودگی هوا

مهدی آل احمد؛ عبدالرضا کرباسی؛ امیرحسین دوامی؛ رضا جلیل زاده ینگجه

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1401، صفحه 148-159

https://doi.org/10.22038/jreh.2022.63933.1492

چکیده
  زمینه و هدف: تصمیم‌گیری صحیح در مدیریت آلودگی هوا نیازمند داشتن برآوردی درست از وضعیت کیفیت هوا و شرایط هواشناسی است. لذا بررسی داده‌های ایستگاه‌های پایش، یک بخش اجتناب‌ناپذیر در مطالعات آلودگی هوا است. برای این منظور، همگنی داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی و کیفیت هوا شهرستان ماهشهر، با استفاده از آزمون‌های آماری مورد ارزیابی ...  بیشتر

مدل سازی آب زیرزمینی با استفاده از روش های هوش مصنوعی (مطالعه موردی: دشت دزفول-اندیمشک)

جیران عسکری؛ اصلان اگدرنژاد

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1401، صفحه 160-171

https://doi.org/10.22038/jreh.2022.61396.1457

چکیده
  زمینه و هدف: آب زیرزمینی یک منبع مهم آب در جهان به‌شمار می‌رود و مطالعه سطح آب زیرزمینی و شوری آب ریرزمینی برای حفاظت و برنامه‌ریزی در خصوص منابع آب، به‌خصوص در مناطق خشک و نیمه‌خشک مانند ایران اهمیت به‌سزایی دارد. انجام آزمایش‌های کمی و کیفی، زمان‌بر و پرهزینه است. بنابراین، استفاده از مدل‌ها برای شبیه‌سازی کمیت وکیفیت آب زیرزمینی ...  بیشتر

امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری شماره 4 مشهد (مطالعه موردی: التیمور)

الهه خیامی؛ مهدی پهلوانی؛ ابراهیم اسماعیل زاده

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1401، صفحه 172-181

https://doi.org/10.22038/jreh.2022.60726.1449

چکیده
  زمینه و هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد تصفیه فرآیند بیولوژیکی (Modified Ludzack Ettinger) تصفیه خانه فاضلاب شهری شماره 4 مشهد_ التیمور صورت گرفت. مواد و روش ها: ارزیابی عملکرد تصفیه خانه در یک دوره 12 ماهه از فروردین 1399 تا اسفند1399 انجام شد. نمونه برداری از فاضلاب خام ورودی و پساب خروجی به صورت مرکب براساس تغییرات دبی انجام شده است. همچنین پارامتر ...  بیشتر

بررسی آلودگی به سیانید وفلزات سنگین آبهای زیرزمینی، خاک و پسماندهای باطله کارخانجات استحصال طلا : مطالعه موردی کارخانه کانی کاران تکاب

سکینه رستمی طرزم؛ فرید غلامرضا فهیمی؛ رضا امیرنژاد؛ آپتین راهنورد؛ احمد توانا

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1401، صفحه 182-192

https://doi.org/10.22038/jreh.2022.63373.1482

چکیده
  مقدمه و هدف: کارخانجات استحصال طلا از جمله صنایعی می‌باشند که اگر به صورت صحیح و اصولی ومطابق با اهداف توسعه پایدار فعالیت ننمایند، آلودگی‌های زیست محیطی زیادی را در محیط زیست ایجاد خواهند نمود. در این کارخانجات، سدهای باطله مکان‌هایی برای جمع‌آوری و نگهداری پساب‌ها و مواد باطله حاصل از کارخانجات استحصال طلا می‌باشند و در صورتی ...  بیشتر

ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه سیستم حمل و نقل عمومی برقی در شهر تهران

سعید متصدی زرندی؛ رسول نصیری؛ مهتاب احمدی

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1401، صفحه 193-210

https://doi.org/10.22038/jreh.2022.63008.1474

چکیده
  زمینه و هدف : پایداری محیط زیست یک الزام برای سیستم های حمل و نقل شهری مدرن است. انتخاب گزینه ی مناسب حمل و نقل عمـومی در هر سیستم شهری نه تنها منجر به توسعه ی پایدار حمـل و نقل شهری میگردد، بلکه همچنین فرآینـد برنامـه ریزی را با خصوصیات افراد آن جامعه تطبیـق داده و ســبب تشــویق افــراد بــه اســتفاده از آن و در نتیجــه افزایش بهره وری ...  بیشتر