بررسی اثرات گسترش اتوبوس های تندرو شهری بر ترافیک و آلودگی هوا با استفاده از مدل(EMME/2) و(IVE). (مطالعه موردی: خط شماره 10 مسیر برگشت دانشگاه آزاد به سمت میدان آزادی)

خسرو اشرفی؛ مهدی فاتحی؛ محمد پوته ریگی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 165-184

http://dx.doi.org/10.22038/jreh.2018.35275.1242

چکیده
  چکیده: زمینه و هدف: در سال‌های اخیر استفاده از سامانه اتوبوس‌های تندرو حمل ‌و ‌نقل شهری در شهر تهران مورد توجه بوده ‌است و تا حد زیادی رضایت شهروندان تهرانی را در پی داشته ‌است. سیستم اتوبوس‌های تندرو حمل و نقل شهری موجب کاهش هزینه حمل ‌و نقل، سرعت بالاتر و در نهایت راحتی مردم می‌گردد. بنابراین در این پژوهش به تاثیر عملکرد سیستم ...  بیشتر

آنالیز حساسیت مدل AERMOD نسبت به فاکتورهای فیزیکی دودکش

مهسا معین؛ سولماز شمسایی؛ زهرا خبری

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 185-193

http://dx.doi.org/10.22038/jreh.2018.34087.1237

چکیده
  زمینه و هدف: مهم‌ترین معضل جهانی محیط زیست به ویژه در شهر‌های بزرگ، آلودگی هوا است که بعنوان یک تهدید دائمی و جدی برای سلامت و بهداشت جامعه و محیط می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل فاکتورهای فیزیکی دودکش‌ها بر میزان غلظت آلاینده‌ها در مدل AERMOD می باشد. مواد و روش‌ها: در این پژوهش مدلسازی برای 4 کارخانه؛ ارچین، خیام، نوآوران و ...  بیشتر

تاثیر زمان ماند هیدرولیکی و هوادهی بر عملکرد وتلند مصنوعی با جریان زیر سطحی در حذف فنل

سعید دهستانی اطهر؛ شهرام صادقی؛ ابراهیم محمدی؛ اسماعیل قهرمانی؛ مریم صفای

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 194-202

http://dx.doi.org/10.22038/jreh.2018.36106.1251

چکیده
  زمینه و هدف: وتلندهای مصنوعی و روش­های متداول با وجود داشتن وظایف یکسان در تصفیه فاضلاب، روش و مکانیزم‌های متفاوتی دارند. مطالعه حاضر با هدف بررسی حذف فنل از فاضلاب سنتتیک با استفاده از وتلند مصنوعی افقی با جریان زیرسطحی و تأثیر هوادهی و زمان ماند هیدرولیکی در میزان کارایی حذف فنل انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه مداخله­ای در ...  بیشتر

ارزیابی میزان تولید گازهای زیست محیطی در لندفیل جهت استحصال انرژی (مطالعه موردی لندفیل شماره 1 شاهین شهر)

محمد هادی ابوالحسنی؛ احسان رضایی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 203-214

http://dx.doi.org/10.22038/jreh.2018.32776.1227

چکیده
  زمینه و هدف: پسماندهای جامد شهری در لندفیل در طول یک فرآیند تبدیل بیوشیمیایی که تجزیه زیستی نامیده می­شود، به گاز لندفیل تبدیل می­شوند. گاز لندفیل محصول فساد زباله قابل تجزیه است که حاوی 60-40 درصد متان و مقادیر مختلفی از دیگر گازها می­باشد. مطالعه حاضر با هدف تخمین گازهای زیست محیطی در لندفیل شماره 1 شاهین‌شهر (کل گاز لندفیل، گازهای ...  بیشتر

مکان‌یابی چاه های تغذیه جهت تغذیه مصنوعی و بهبود کیفیت آبخوان دشت بیرجند با استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب

مجتبی حسن پور؛ حسین خزیمه نژاد

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 215-226

http://dx.doi.org/10.22038/jreh.2018.33951.1235

چکیده
  چکیده زمینه و هدف: ﺑﯿﺶ از 85 درﺻﺪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ فاضلاب‌های ﺻﻨﻌﺘﯽ را آب ﺗﺸﮑﯿﻞ داده، از این‌ رو ﻓﺎﺿﻼب تصفیه‌شده می‌تواند در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از فعالیت‌ها ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آب ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ‌ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. مطالعه حاضر با هدف ارائه راهکار عملی جهت تجدید سفره­های آب زیرزمینی از لحاظ کمی و کیفی در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ...  بیشتر

ارزیابی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری تربت حیدریه جهت مصارف رزی

یحیی چوپان؛ سمیه امامی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 227-236

http://dx.doi.org/10.22038/jreh.2018.35964.1249

چکیده
  زمینه و هدف:تصفیه و بازچرخش فاضلاب­ها، مهم­ترین راهکار در ﻛﺸﻮرﻫﺎی واقع در مناطق ﺧﺸﻚ و ﻧﻴﻤﻪ­ﺧﺸﻚ ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی به­عنوان یک ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻤﺌﻦ و پایدار می­باشد. در کشور ما استفاده مجدد از پساب تصفیه­شده در حال تبدیل شدن به یک روش مورد تأیید جهت برگشت اجزای مفید فاضلاب به چرخه آب ...  بیشتر

برآورد انتشار کربن حاصل از مصرف سوخت های فسیلی در بازه زمانی 1394-1306 در ایران

محمد ولایت زاده

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 237-246

http://dx.doi.org/10.22038/jreh.2018.33883.1234

چکیده
  این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی با هدف ارزیابی میزان انتشار کربن حاصل از مصرف سوخت­های فسیلی بنزین، نفتگاز، نفت کوره و نفت سفید در بازه زمانی سال­های 94-1306 انجام شد. میزان مصرف سوخت­های فسیلی در بازه زمانی سال­های 94-1306 با استفاده از آمارنامه مصرف فرآورده­های نفتی که توسط اداره انتشارات روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ...  بیشتر