دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، تابستان 1397 
2. بررسی میزان تجمع فلزات سنگین در بافت‌های مختلف موش‌های آزمایشگاهی

صفحه 94-103

سپیده یگانه شالی؛ قاسم رحیمی؛ لیلا جهانبان؛ صلاح الدین مرادی؛ عیسی ابراهیمی


6. بررسی غلظت نیترات، نیتریت و سایر پارامترهای فیزیکوشیمیایی منابع آب شرب شهر ساوه در سال 97

صفحه 140-145

حسین آذرپیرا؛ طیبه رسوله وندی؛ رحیم عالی؛ امیر حسین محوی؛ محمد امین قربانپور؛ حانیه مرادی؛ علی عطا ملکی؛ مریم صادقی پور؛ زهرا سرلک