دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، بهار 1396 
1. ارزیابی عملکرد فرآیند تلفیقی اولتراسونیک/ تابش فرابنفش در حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین از محلول‌های آبی با استفاده از روش سطح پاسخ

صفحه 11-20

محسن یزدانی؛ علی اصغر نجف پور؛ علی اکبر دهقان کنگ؛ حسین علیدادی؛ محمود دنکوب؛ ریحانه زنگی؛ سیما نوربخش؛ رضا عطایی؛ علی اصغر نوائی فیض ابادی


3. ارزیابی خطر برخی فلزات سنگین در عضله چهار گونه ماهی دریای عمان در فصل بهار

صفحه 30-39

الهام شهری؛ نعمت اله خراسانی؛ غلامرضا نوری؛ فردوس کردمصطفی پور؛ محمد ولایت زاده


4. پهنه‌بندی مقدار فلزات سنگین در خاک‌های سطحی اطراف کارخانه سیمان کردستان

صفحه 40-55

عباسعلی زمانی؛ الهام احمدپور مبارکه؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ یونس خسروی


8. ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان زاوه با استفاده از ماتریس لئوپولد ایرانی

صفحه 84-93

الهام السادات حیدری؛ حسین علیدادی؛ مریم سرخوش؛ سمیه صادقیان