تعهد نامه
کارایی فرایند ازن زنی و انعقاد شیمیایی به وسیله کلرورفریک و سولفات آلومینیوم در کاهش COD فاضلاب صنعت لاستیک سازی

محسن مهدی پور؛ محمدهادی دهقانی؛ سیمین ناصری؛ کاظم ندافی؛ امیرحسین محوی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 79-84

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.5008

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از صنایع تولیدکننده آلاینده های زیست محیطی، صنعت تولید لاستیک خودروهاست که مخاطرات زیست محیطی فراوانی به همراه دارد. این مطالعه با هدف اساسی بررسی کارایی فرایندهای ازناسیون و انعقاد شیمیایی در کاهش COD فاضلاب صنعت لاستیک سازی انجام شد. مواد و رو شها: در این مطالعه، کارخانه لاستیک سازی با حجم فاضلاب صنعتی بالغ بر 2500 مترمکعب ...  بیشتر

مدل سازی اثر خشک سالی بر سختی کل و جامدات محلول آب زیرزمینی دشت مشهد

رؤیا پیروی؛ حسین علیدادی؛ الله بخش جاوید؛ علی اصغر نجف پور؛ حبیب الله اسماعیلی؛ فاطمه جولائی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 85-94

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.5160

چکیده
  زمینه و هدف: آب مهمترین مسئله چالش برانگیز جهان است. بحران آب در ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک، جدی تر از دیگر کشوها است. هدف از این مطالعه، مدل سازی تغییر کیفیت آب چاه های منطقه کشف رود دشت مشهد، ناشی از خشک سالی در سال های 86 تا 89 بود. مواد و رو شها: جامعه پژوهش، چاه های آب آشامیدنی و پیزومتریک منطقه کشف رود دشت مشهد بود. ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد سیستم‌های اسمز معکوس تصفیه آب مورد نیاز دستگاه‌های همودیالیز بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد، 1392

محمدصالح علی طالشی؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ محمدتقی قانعیان؛ سیده مهدیه نماینده

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 95-103

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.5163

چکیده
  زمینه و هدف: بیماران همودیالیزی برای تولید مایعات دیالیز، هر هفته به 400 لیتر آب نیازمندند.ازاین رو، کیفیت آبی که برای درمان بیماران همودیالیزی استفاده م یشود، عامل بسیار مهمی است. این مطالعه با هدف ارزیابی کارایی سیستم های اسمز معکوس مرکز دیالیز بیمارستان های آموزشی شهر یزد،برای بهبود کیفیت آب مورداستفاده انجام شده است. مواد و رو ...  بیشتر

بررسی کارآئی فرآیند شناورسازی با هوا درحذف روغن و گریس از فاضلاب کارخانه فولاد

نسرین عبداللهی؛ محمدهادی دهقانی؛ کاظم ندافی؛ فضل اله چنگانی؛ امیرحسین محوی؛ نیاز مهدی اصفهانی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 104-111

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.5181

چکیده
  زمینه و هدف: روغن و گریس باعث صدمه به موجودات زنده آبزی واکوسیستم گیاهی و خاکی گردیده، برای انسان موتاژنیک و کارسینوژنیک هستند. هدف ازاین تحقیق، مطالعه کاهش آلودگی روغن وگریس موجوددرپساب کارخانه فولاد بااستفاده ازسیستم شناورسازی با هوای فشرده بود. مواد و رو شها: درفاز اول این تحقیق ازپساب خام کارخانه برای سنجش میزان روغن وگریس ،اکسیژن ...  بیشتر

بررسی آگاهی بازرسان بهداشت محیط نسبت به مرحله های اجرایی ماده 13

رؤیا پیروی؛ محمد واحدیان شاهرودی؛ حسین علیدادی؛ ملیحه نوری سیستانی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 112-118

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.5257

چکیده
  زمینه و هدف: بازرسان بهداشت محیط، عضو ضروری سیستم بهداشتی هستند و در پیشگیری از بیماری ها نقش بسزایی دارند. آنها نقش و وظایف خود را از طریق مشاوره، بازرسی و پایش ایفا می کنند و در صورت لزوم، قوانین بهداشتی را به کار می برند. حفاظت از بهسازی محیط و ارتقای سلامت جامعه، مستلزم وجود قوانین محکمی است که بتواند آثار سوء آلودگی های محیط ی را ...  بیشتر

بررسی عوامل خطر شغلی مرتبط با ایجاد اختلالات عضلانی –اسکلتی اندام فوقانی در کارکنان مراکز آموزشی

سیده نگار اسعدی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 119-124

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.5258

چکیده
  زمینه و هدف: اختلالات عضلانی – اسکلتی شغلی، ازجمله اختلالات شغلی شایع در بین گروه های گوناگون شاغلان است. این اختلالات بر بازده کاری افراد تأثیر م یگذارند و به میزان چشمگیری آن را کاهش می دهند. هدف اصلی این مطالعه، تعیین عوامل خطر مرتبط با ایجاد اختلالات عضلانی – اسکلتی شغلی اندام فوقانی در کارکنان آموزشی بود. مواد و رو شها: در ...  بیشتر

بررسی کمی و کیفی پسماندهای آزمایشگاهی مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی (تهران 1393 )

نگار اردوئی؛ محمدهادی دهقانی؛ آیدا بیاتی؛ کامبیز لاریجانی؛ نیازمهدی اصفهانی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 125-133

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.5263

چکیده
  زمینه و هدف: پسماندهای آزمایشگاهی در حجم کم ولی تنوع زیاد تولید می شوند و از نظر معیار خطرپذیری دارای چهار خصوصیت خورندگی، سمیت، اشتعال پذیری و واکنش پذیری می باشند به همین دلیل در دست هی پسماندهای خطرناک قرار می گیرند. برای جلوگیری از خسار تهای وارده به انسان و محیط زیست، این پسماندها نیازمند مدیریت صحیح می باشند، به همین منظور این ...  بیشتر

بررسی آلودگی باکتریایی و قارچی استخرهای شنای شهر کرج و تأثیر برخی عوامل محیطی بر میزان آلودگی

مونس اسدی شوکی؛ الهه محمودی؛ نگین والایی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 134-144

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.5267

چکیده
  زمینه و هدف: استخرها از مراکز پرطرفدار ورزشی هستند که موادی مانند ترشحات بینی، بزاق و ادرار را که وارد آب می شوند، دریافت می کنند و بهداشت شناگران را به مخاطره می اندازند. این مطالعه با هدف تعیین آلودگی باکتریایی و قارچی استخرهای شنای شهر کرج و تأثیر برخی عوامل محیطی بر میزان آلودگی انجام گردید. مواد و رو شها: در این پژوهش، 7 استخر شهر ...  بیشتر