تعهد نامه
بررسی سمیت رنگزای Reactive Red 120 با استفاده از آزمون زیستی دافنیا مگنیا

پگاه نخجیرگان؛ محمد هادی دهقانی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.4212

چکیده
  زمینه و هدف: افزایش استفاده از نانوذرات در صنایع سبب ورود ترکیبات مخاطره آمیز به محیط زیست میگردد. سمیت نانوذرات بعلت آزاد شدن مواد سمی به محیط زیست یکی از نگرانیهای جوامع محسوب میگردد، یکی از این ترکیبات نانوذرات اکسید روی می باشد که در این مطالعه سمیت محلول حاوی رنگ Reactive Red120 بعداز فرایند نانوفوتوکاتالیستی UV/ZnOبا استفاده ازآزمون ...  بیشتر

بررسی کارایی نانولوله کربن چند جداره و خاکستر حاصل از زائدات درخت خرما در حذف رنگ از فاضلاب نساجی

حسین علیدادی؛ حسن کریمیان؛ ادریس بذرافشان؛ علی اصغر نجف پور؛ شهربانو رافع

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 10-19

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.4213

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از مصارف مهم مواد رنگی در صنعت نساجی است که حدود 75 درصد مواد رنگی تولید شده در جهان در رنگرزی کالاهای نساجی، چرم و کاغذ به کار می‌رود. رنگ‌ها به دلیل ساختار پیچیده‌ اغلب پایدار و مقاوم به تجزیه بیولوژیک بوده و سمی، سرطان‌زا و جهش‌زا و می‌توانند باعث آلرژی و مشکلات پوستی در انسان شوند. این مطالعه با هدف بررسی کارایی ...  بیشتر

بررسی تصفیه پذیری فاضلاب گیت های گندزدایی گمرگ توسط فرایند ازن زنی کاتالیستی با استفاده از کربن فعال تولیدی به عنوان کاتالیزور

غلامرضا موسوی؛ احمد اله آبادی؛ یحیی جلیلی دربندی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 21-28

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.4216

چکیده
  زمینه وهدف: با افزایش صادرات و واردات کالا در کشور ها تردد وسایل نقلیه در گمرگ کشور ها روز به روز افزایش می یابد و این سبب افزایش روز افزون فاضلاب گیت های گندزدایی در مرز کشورها می گردد. فاضلاب تولیدی در این مکانها به دلیل داشتن دترجنت کاتیونی بنز الکلونیوم کلراید قابل تصفیه زیستی نمی باشد لذا یکی از بهترین گزینه های تصفیه این فاضلابها  ...  بیشتر

بررسی کیفیت فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب استخرهای شنای عمومی شهر تهران

محمد هادی دهقانی؛ کمال اعظم؛ اعظم محمدی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 29-35

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.4232

چکیده
  مقدمه وهدف: نقش شنا به عنوان ورزشی سودمند ومفرح برکسی پوشیده نیست که امروزه علاوه بر جنبه تفریحی ، جنبه درمانی ان نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است از سویی نباید از تهدیدهای احتمالی پیرامون این ورزش سودمند غافل شد.لذا هدف از این تحقیق ، بررسی ومطالعه کیفی آب استخرهای شنا، جکوزی هاوحوضچه های آب سرد در شهرتهران می باشد.                          ...  بیشتر

بررسی حذف مواد آلی طبیعی از محلول آبی توسط نانولوله های کربنی تک دیواره: سینتیک و تعادل فرآیند جذب

علی نقی زاده

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 36-42

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.4235

چکیده
  زمینه و هدف: مواد آلی طبیعی به دلیل ایجاد فرآورده‌های جانبی گندزدایی نظیر تری‌ هالومتان‌ ها که اغلب سرطان ‌زا هستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. نانولوله‌ های کربنی به دلیل مساحت سطحی زیاد و کاربردهای فراوان دیگر، جاذبی مؤثر برای حذف مواد آلی طبیعی هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی حذف مواد آلی طبیعی از محلول آبی توسط نانولوله ‌های ...  بیشتر

استفاده از خاک رس در پیش تصفیه فاضلاب صنعت مقواسازی

محمد پذیرا

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 43-48

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.4236

چکیده
  زمینه و هدف: پساب های صنایع کاغذ و مقواسازی با داشتن آلاینده ها و ترکیبات رنگ زای مختلف، یکی از خطرناک ترین پساب های صنعتی به شمار می روند. تصفیه بیولوژیکی صرف غالباً به دلیل بالا بودن نسبت COD/BOD5  برای پاک سازی فاضلاب مقواسازی کفایت نمی کند و از طرف دیگر استفاده از روش های شیمیایی نیز به تنهایی هر چند مشکل آلودگی فاضلاب را به طور ...  بیشتر

بررسی خصوصیات شیمیایی و درجه رسیدگی ورمی کمپوست به دست آمده از پسماندهای فرآیند تولید قارچ دکمه ای

علیرضا رعنایی؛ مهدی مختاری؛ حسین علیدادی؛ محمد حسن احرام پوش

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 49-59

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.4238

چکیده
  زمینه و هدف: توسعه صنعت پرورش قارچ خوراکی در ایران مورد توجه قرار گرفته و میزان تولید آن به 90 هزار تن در سال رسیده است. با تولید هر کیلوگرم قارچ خوراکی دکمه ای، حدود 5 کیلوگرم پسماند بر جای می ماند که با استفاده از تکنولوژی ورمی کمپوست می توان ضمن تصفیه این پسماندها، آن را به کود آلی با ارزشی تبدیل کرد و میزان استفاده کودهای شیمیایی را ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد سیستم برکه تثبیت تصفیه خانه فاضلاب اولنگ مشهد

محمدرضا علیپور؛ حسین علیدادی؛ علی اصغر نجف پور؛ رؤیا پیروی؛ هادی رحمتی یار

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 60-68

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.4239

چکیده
  مقدمه و هدف: یکی از نتایج اجتناب ناپذیر گسترش جوامع امروزی، تولید فاضلاب با حجم زیاد است.  فاضلاب ها برای جوامع بشری خطرناک بوده و بر روی محیط زیست طبیعی آثار سوئی دارند. با توجه به اهمیت حفظ سلامت انسان، محیط زیست و نیز منابع آبی از آلودگی، این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد سیستم برکه تثبیت تصفیه خانه فاضلاب اولنگ مشهد انجام گرفت.   ...  بیشتر