تعهد نامه
زیست افزایی خاک های آلوده به کروزن، به‌وسیله سودوموناس پوتیدا و سراشیا مارسسنس جداشده از لجن فعال و بررسی میزان رشد آنها

فرشید کفیل زاده؛ زینب خالدی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 155-164

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.6177

چکیده
  زمینه و هدف:  زیست‌افزایی، یکی از روش‌های برتر در اصلاح زیستی خاک‌های آلوده به هیدروکربن‌های نفتی است. هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان تأثیر باکتری‌های جداشده از لجن فعال به‌عنوان باکتری‌های غیربومی، در اصلاح زیستی خاک‌های آلوده به کروزن و بررسی رشد باکتری‌های جداشده در حضور غلظت‌های متفاوت این فرآورده است. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

ارزیابی روش های درون یابی جهت تعیین تغییرات مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت گناباد)

جواد مومنی دمنه؛ فاطمه جولایی؛ حسین علیدادی؛ رویا پیروی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 165-176

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.6178

چکیده
  زمینه و هدف: آب زیرزمینی یکی از منابع مهم بهره‌برداری در مناطق خشک و نیمه خشک ایران است. لذا پراکنش مکانی و زمانی کیفیت آب‌های زیرزمینی حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش، ارزیابی دقت روش‌های درون‌یابی مکانی جهت پیش‌بینی پراکنش مکانی بعضی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی نظیر سختی کل، غلظت یون کلسیم، pH، منیزیم و غلظت یون سولفات بود.   ...  بیشتر

بررسی اثر زه‌آب‌های کشاورزی بر کیفیت آب رودخانه زرین گل استان گلستان توسط شاخص کیفی آب

مهدی صادقی؛ ابوطالب بای؛ ناصر بای؛ نفیسه سفلایی؛ محمد هادی مهدی نژاد؛ مرتضی ملاح

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 177-185

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.6180

چکیده
  مقدمه و هدف: به‌طور‌معمول، منابع آب، شهرها، مراکز صنعتی و کشاورزی در نزدیکی رودخانه‌ها ایجاد شده‌اند. منابع آب‌ سطحی بیش از دیگر منابع تأمین آب‌ در معرض آلودگی قرار دارند. با توجه به این‌که آلاینده‌های صنعتی و کشاورزی سبب افزایش غلظت آلاینده‌ها در آب رودخانه می‌گردند، این مطالعه با هدف بررسی کیفیت رودخانه زرین‌گل و تأثیر زه‌ ...  بیشتر

بررسی حذف رنگزای بازیک بنفش 16 از محلول های آبی توسط کیتوزان استخراج شده از ضایعات میگو

امین احمدی تبار؛ محمد هادی دهقانی؛ فائزه ایزد پناه

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 186-192

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.6181

چکیده
  زمینه و هدف: پساب ‌صنایع نساجی حاوی مقدار قابل توجهی از آلاینده های سمی و آلی می باشد. به علت خطرات بهداشتی از قبیل سرطان‌زایی و جهش‌زایی، تخلیه این دسته فاضلابها در منابع آبی می تواند مخاطرات بهداشتی دربرداشته باشد. هدف ازاین تحقیق، بررسی کارائی حذف رنگزای بازیک بنفش 16 (BV16) از محلول های آبی با استفاده از کیتوزان استخراج شده از ضایعات ...  بیشتر

تطبیق ضوابط و ارزیابی پیامدهای محیط‌زیستی محل دفن پسماند قائم‌شهر با استفاده از ماتریس Leopold و RIAM

گلنار اسدی شیرین؛ مهدی غلامعلی فرد

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 193-206

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.6183

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه ارزیابی پیامدهای محیط‌زیستی، با توجه به مخاطرات جدی دفن نامناسب پسماندها در محیط‌زیست و جوامع انسانی، گزینه‌های گوناگونی را برای پیشبرد وضعیت مدیریتی پسماندها و کاهش پیامدهای منفی آنها ارائه می‌کند. هدف این پژوهش، استفاده از ماتریس‌ ایرانی و RIAM در ارزیابی پیامدهای محیط‌زیستی برای کاهش پیامدهای محیط‌زیستی ...  بیشتر

مطالعه ایزوترمی و سینتیکی جذب کروم شش ظرفیتی به‌وسیله علف هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) اصلاح‌ شده از محیط‌ های آبی

داود بلارک؛ ادریس بذرافشان؛ یوسف مهدوی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 207-216

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.6182

چکیده
  مقدمه و هدف: کروم از مهم‌ترین فلزات سنگین به شمار می‌آید که در بسیاری از فاضلاب‌های صنعتی پیدا می‌شود و مخاطرات بهداشتی و زیست‌محیطی دارد؛ بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی کارایی بیومس علف هرز اویارسلام ارغوانی در حذف کروم شش ظرفیتی از محلول‌های آبی است.  مواد و روش‌ها: این مطالعه به‌صورت تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی انجام ...  بیشتر

بررسی وضعیت مدیریت پسماند بیمارستانی با استفاده از ابزار ارزیابی سریع منحصربه‌فرد (I-RAT).

نجمه بیات؛ محمود علی محمدی؛ رامین نبی زاده نودهی؛ محمدهادی دهقانی؛ کامیار یغماییان؛ مسعود بینش برهمند؛ محمود شمس

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 217-227

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.6184

چکیده
  زمینه‌ و ‌هدف: رشد جمعیت و افزایش نیاز بشر به بهداشت ‌و درمان، سبب گسترش امکانات گوناگون و به دنبال آن، افزایش تولید پسماندهای پزشکی شده است. بنابراین، این مطالعه با به‌ کارگیری ابزارIRAT در سال1393 به‌عنوان بخشی از استراتژیWHO، به بررسی وضعیت مدیریت پسماند بیمارستان شریعتی ‌تهران به دلیل مدیریت ‌ضعیف پسماند پزشکی پرداخته است.   ...  بیشتر

بررسی تأثیر وضعیت کالبدی محیط بر شیوع بیماری لشمانیوز جلدی در مناطق هیپرآندمیک سالک در مشهد

لیدا جراحی؛ افسانه طیرانی بطحائی؛ مجید رضا عرفانیان تقوایی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 228-233

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.6185

چکیده
  زمینه و هدف: به دلیل تنوع شرایط بیولوژیک در مناطقی که بیماری سالک شیوع بیشتری دارد، برای کنترل آن در همه مناطق، یک روش ثابت ارائه نمی‌شود؛ همچنین، انتخاب روش مناسب برای پیشگیری و کاهش بروز بیماری، باید با توجه به شرایط خاص آن منطقه انجام شود. این مطالعه، به بررسی تأثیر وضعیت کالبدی محیط در شیوع بیماری لشمانیوز جلدی، در مناطق هیپرآندمیک ...  بیشتر