دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تابستان 1395 
1. بهینه سازی حذف ترکیبات فنلی از فاضلاب در فرایند اکسیداسیون الکتروشیمیایی با آندهای کاتالیستی و جداساز سلولزی

صفحه 101-115

میترا غلامی؛ مجتبی داودی؛ سیمین ناصری؛ امیرحسین محوی؛ مهدی فرزادکیا؛ علی اسرافیلی؛ حسین علیدادی


3. بررسی وضعیت پسماندهای تولیدی در مراکز بهداشتی درمانی تهران

صفحه 127-136

بهنام سپهرنیا؛ آزاده نویدمهر؛ فضل الله چنگانی


4. بررسی آگاهی و نگرش زنان خانه‌دار شهر بهشهر درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی

صفحه 137-145

غلامرضا جاهد؛ فاطمه عموزاد خلیلی؛ آذر محمدی؛ ناهیده جلالی


5. تعیین غلظت فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم) در منابع تأمین آب آشامیدنی در روستاهای شهرستان تربت‌حیدریه و توزیع آن با GIS

صفحه 146-153

مجید میرزابیگی؛ عباس عباس نیا؛ مژگان ناجی؛ جواد سلیمی؛ مجتبی سجادی؛ اسماعیل حراسی؛ امیرحسین محوی