تعهد نامه
ارزیابی خطر سلامت نیترات و فلوراید در منابع آب شرب استان گلستان

مجتبی قره محمودلو؛ تارا ستوده نیا

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 428-441

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.23861

چکیده
  زمینه و هدف: در استان گلستان آب‌های زیرزمینی منبع اصلی آب شرب می‌باشد. از این‌رو پژوهش حاضر به منظور ارزیابی خطر سلامت غیر سرطانی نیترات و فلوراید در منابع آب شرب استان گلستان انجام شد. مواد و روش‌ها: در این پژوهش، آنالیز فیزیکوشیمیایی ۱۳۹ حلقه چاه آب شرب در دو فصل بهار و پاییز از اداره آب و فاضلاب استان جمع‌آوری ‌شد. سپس تغییرات ...  بیشتر

پهنه بندی غلظت فلوراید موجود در آب آشامیدنی استان همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

فاطمه صحرائی؛ علی شجاعی؛ زهرا آقابابائی؛ زهرا هاشمی؛ محمد جواد شکوهی زاده؛ مهدی خدابخشی؛ سمیرا خاموطیان

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 269-278

https://doi.org/10.22038/jreh.2023.72802.1600

چکیده
  زمینه و هدف: آب آشامیدنی مهم ترین منبع تامین فلوراید مورد نیاز بدن می باشد. غلظت مناسب آن نقش مهمی در سلامت دندان ها جهت جلوگیری یا کاهش خطر پوسیدگی دارد. هدف از مطالعه حاضر تعیین تغییرات مکانی و زمانی غلظت فلوراید موجود در آب آشامیدنی استان همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد.مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین غلظت فلوراید در آبهای ‌زیرزمینی و پراکندگی مکانی تشکیلات لسی در دشت گرگان

مجتبی قره محمودلو؛ مصطفی رقیمی؛ مریم رمضانی مجاوری

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 378-391

https://doi.org/10.22038/jreh.2023.68388.1556

چکیده
  زمینه و هدف: فلوراید، یکی از یون‌های مهم در آب شرب است که در غلظت‌های کم و یا زیاد باعث بروز برخی مشکلات در رابطه با سلامت انسان نظیر پوسیدگی دندان، فلوئوروسیس دندانی و یا فلوئوروسیس اسکلتی می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی غلظت فلوراید و همچنین عوامل مؤثر در پراکندگی میزان فلوراید در منابع تأمین آب شرب استان گلستان انجام ‌شد.مواد ...  بیشتر

بررسی میزان فلوراید در منابع آب شرب مناطق شهری و روستایی شهرستان نیشابور در سال 1396

سیما ضماند؛ حسین علیدادی؛ وحید تقوی منش

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 146-153

https://doi.org/10.22038/jreh.2018.32598.1225

چکیده
  چکیده زمینه و هدف:فلوئور یکی از 14 عنصر مهم و ضروری برای حیات موجودات زنده محسوب می­شود. ازآن‌جایی که بیشترین نیاز بدن به فلوراید باید از طریق آب آشامیدنی تأمین شود، تعیین مقدار آن در آب های آشامیدنی از اهمیت بسزایی برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف اندازه‌گیری غلظت فلوراید در منابع تأمین کننده آب شرب مناطق شهری و روستایی شهرستان ...  بیشتر

بررسی حذف فلوراید از محلول های آبی توسط کیتوزان استخراج شده از پوسته میگوی بومی خلیج فارس

سعید اکبری؛ محمدهادی دهقانی؛ مهدی سالاری

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1394، ، صفحه 245-250

https://doi.org/10.22038/jreh.2016.6583

چکیده
  زمینه و هدف: در میان عناصر، فلوراید به دلیل غلظت بالا در سطح زمین و بیماری زا بودن، برای انسان اهمیت بالایی دارد. فلوراید در غلظت های بالا برای انسان خطرنا ک می باشد و سازمان جهانی بهداشت غلظت مجاز آن را 1.5 میلی گرم بر لیتر اعلام کرده است. هدف از این تحقیق جدا سازی کیتوزان از پوسته میگوی بومی خلیج فارس و ارزیابی عملکرد آن در حذف فلوراید ...  بیشتر