تعهد نامه
بررسی کیفیت هوای اتاق‌های عمل و بخش‌های بیمارستان پیوند اعضای منتصریه مشهد: شناسایی و تحلیل بیوآئروسل‌های باکتریایی

امیر بهلوری حجار؛ فاطمه محمدزاده؛ حسین علیدادی؛ رویا پیروی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1403، ، صفحه 11-19

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.24334

چکیده
  زمینه و هدف: بیوآئروسل‌های موجود در هوای بیمارستان منابع بالقوه عفونت برای بیماران وکارکنان محسوب می‌شوند. این مطالعه با هدف بررسی نوع و تراکم بیوآئروسل‌های باکتریایی  بیمارستان منتصریه مشهد در سال 1400 انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی -تحلیلی 96 نمونه از هوای بخش‌ها و اتاق‌های عمل بوسیله پمپ نمونه‌بردار با دبی L/min 28/3 ...  بیشتر

بررسی آلودگی میکروبی در محیط و تجهیزات پزشکی بخش های مختلف دو بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مسعود یوسفی؛ فریا حسن زاده؛ عادله طباطبایی زاده؛ حمیدرضا نادری؛ مجید خادم رضاییان

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 133-142

https://doi.org/10.22038/jreh.2021.57152.1418

چکیده
  زمینه و هدف: عفونت‌های بیمارستانی همواره یکی از مشکلات عمده بهداشت و درمان می­باشد و روزبه‌روز بر اهمیت آن افزوده شده و چالشی برای نظام سلامت کشورها می­باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان آلودگی در محیط و تجهیزات بیمارستان‌های قائم (عج) و امام رضا (ع) انجام شد.مواد و روش‌ها:این مطالعه مقطعی در دو بیمارستان دانشگاهی مشهد انجام ...  بیشتر

بررسی فراوانی عفونت های بیمارستانی یک بیمارستان آموزشی در دامغان بین سالهای 1390 تا 1394: یک مطالعه مقطعی

مرضیه خان بیگی؛ محمد عزتی اثر؛ حمید رضا ناصحی نیا

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 371-377

https://doi.org/10.22038/jreh.2021.56388.1412

چکیده
  چکیده: مقدمه: ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ، ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻭﺳﻴﻊ ﺍﻟﻄﻴﻒ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺗﺘﺮﻫﺎﻱ ﻋﺮﻭﻗﻲ، ﺍﺩﺭﺍﺭﻱ ﻭ ﺷﺎﻧﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻐﺰﻱ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ که امکان حذف کامل این عفونت ها در حال حاضر در هیج جایی از دنیا وجود ...  بیشتر