تعهد نامه
پهنه بندی غلظت فلوراید موجود در آب آشامیدنی استان همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

فاطمه صحرائی؛ علی شجاعی؛ زهرا آقابابائی؛ زهرا هاشمی؛ محمد جواد شکوهی زاده؛ مهدی خدابخشی؛ سمیرا خاموطیان

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 269-278

https://doi.org/10.22038/jreh.2023.72802.1600

چکیده
  زمینه و هدف: آب آشامیدنی مهم ترین منبع تامین فلوراید مورد نیاز بدن می باشد. غلظت مناسب آن نقش مهمی در سلامت دندان ها جهت جلوگیری یا کاهش خطر پوسیدگی دارد. هدف از مطالعه حاضر تعیین تغییرات مکانی و زمانی غلظت فلوراید موجود در آب آشامیدنی استان همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد.مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین غلظت فلوراید در آبهای ‌زیرزمینی و پراکندگی مکانی تشکیلات لسی در دشت گرگان

مجتبی قره محمودلو؛ مصطفی رقیمی؛ مریم رمضانی مجاوری

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 378-391

https://doi.org/10.22038/jreh.2023.68388.1556

چکیده
  زمینه و هدف: فلوراید، یکی از یون‌های مهم در آب شرب است که در غلظت‌های کم و یا زیاد باعث بروز برخی مشکلات در رابطه با سلامت انسان نظیر پوسیدگی دندان، فلوئوروسیس دندانی و یا فلوئوروسیس اسکلتی می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی غلظت فلوراید و همچنین عوامل مؤثر در پراکندگی میزان فلوراید در منابع تأمین آب شرب استان گلستان انجام ‌شد.مواد ...  بیشتر

ارزیابی ایمنی مدیریت تامین و توزیع آب آشامیدنی شهر تربت جام با استفاده از نرم افزار WSP-QA TOOL

مینا مرتضوی؛ طاهر شهریاری؛ فرزانه فنائی؛ بهنام باریک بین

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1398، ، صفحه 230-238

https://doi.org/10.22038/jreh.2019.41239.1313

چکیده
  زمینه و هدف: تضمین پایداری کمی و کیفی آب آشامیدنی در سیستم های آبرسانی یکی از ارکان اساسی برنامه های مدیریت کیفیت آب می باشد. برنامه ایمنی آب رویکردی نظام مند بوده که با تاکید بر پیشگیری از آلودگی آب از حوزه آبریز تا نقطه مصرف، تضمین کننده تأمین مداوم آب سالم برای مصرف کنندگان می باشد. موادو روش ها: در این مطالعه از نرم افزار WSP-QA TOO به ...  بیشتر

بررسی تغییرات فصلی خصوصیات فیزیکی - شیمیایی آب آشامیدنی روستای سفید الله استان قم

محمد رضا حسینی؛ رضا فولادی فرد

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 321-329

https://doi.org/10.22038/jreh.2019.35088.1240

چکیده
  زمینه و هدف: آب سالم و بهداشتی یکی از فاکتورهای حیاتی برای زندگی بشر است. گواه این مطلب وجود استانداردهای سختگیرانه مختلف مثل WHO و EPA در دنیا و استاندارد 1053 در ایران در سالیان اخیر می باشد. این مطالعه به منظور ارزیابی اثر تغییرات فصلی (بهار و پاییز) بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی در روستای سفید الله استان قم انجام شد. مواد و روشها: ...  بیشتر

تعیین غلظت فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم) در منابع تأمین آب آشامیدنی در روستاهای شهرستان تربت‌حیدریه و توزیع آن با GIS

مجید میرزابیگی؛ عباس عباس نیا؛ مژگان ناجی؛ جواد سلیمی؛ مجتبی سجادی؛ اسماعیل حراسی؛ امیرحسین محوی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 146-153

https://doi.org/10.22038/jreh.2016.7583

چکیده
  زمینه و هدف: دسترسی به آب آشامیدنی سالم، یکی از شاخص‌های بهداشتی تعیین شده توسط سازمان جهانی بهداشت و مورد توجه مسئولین ذیربط جوامع مختلف می‌‌باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان فلزات سنگین و مقایسه آن با استانداردهای ملی و بین‌المللی انجام شد. روش‌کار: در این مطالعه توصیفی - مقطعی نمونه‌های آب آشامیدنی بر اساس روش استاندارد ...  بیشتر