تعهد نامه
ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه سیستم حمل و نقل عمومی برقی در شهر تهران

سعید متصدی زرندی؛ رسول نصیری؛ مهتاب احمدی

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1401، ، صفحه 193-210

https://doi.org/10.22038/jreh.2022.63008.1474

چکیده
  زمینه و هدف : پایداری محیط زیست یک الزام برای سیستم های حمل و نقل شهری مدرن است. انتخاب گزینه ی مناسب حمل و نقل عمـومی در هر سیستم شهری نه تنها منجر به توسعه ی پایدار حمـل و نقل شهری میگردد، بلکه همچنین فرآینـد برنامـه ریزی را با خصوصیات افراد آن جامعه تطبیـق داده و ســبب تشــویق افــراد بــه اســتفاده از آن و در نتیجــه افزایش بهره وری ...  بیشتر

مدل‌سازی و بهینه‌سازی در سیستم مدیریت پسماند جامد شهری با رویکرد کاهش انتشارات- مطالعه موردی: شهر تهران

سیدامیر حسینی لرگانی؛ شاهین رفیعی؛ سید سعید محتسبی

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 226-234

https://doi.org/10.22038/jreh.2021.58628.1437

چکیده
  زمینه و هدف: تأثیر تنوع انواع پسماند تولید شده در سامانه، حمل‌و‌نقل و تیمار پسماند، تنوع آلایندگی ناشی از جمع‌آوری زباله و غیره مشکلات استانداردی هستند که جوامع از جمله ایران با آن سروکار دارند. شهر تهران به‌عنوان پایتخت ایران، روزانه بیش از ۷۰۰۰ تن پسماند تولید می­کند و در صورت عدم مدیریت صحیح این حجم از پسماند، انتشاراتی بیش ...  بیشتر

خصوصیت و منشأیابی آلودگی فلزات سنگین در ذرات غبار ترسیب‌شده اتمسفری شهر تهران در سال 1397

محمدصالح علی طالشی؛ مظاهر معین الدینی؛ سادات فیض نیا؛ رضا شهبازی؛ استفانیا اسکوئیزاتو

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 56-69

https://doi.org/10.22038/jreh.2020.44168.1335

چکیده
  زمینه و هدف: ذرات غبار اتمسفری نقش قابل توجهی در انتقال عناصر شیمیایی رهاشده از منابع صنعتی و شهری دارند. بطوری‌که آلاینده‌های متصل به این ذرات می‌توانند طی مسافت‌های طولانی منتقل شده و به عنوان تابعی از شرایط هواشناسی، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ذرات و طبیعت سطح هستند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی غنای فلزی و درجه آلودگی فلزات سنگین ...  بیشتر

بررسی غلظت و مدت زمان مواجهه با ذرات دود سیگار در ماشین در شرایط مختلف از تهویه

شاهرخ نظم آرا؛ فاطمه اسلامی؛ مهدی سالاری؛ علیرضا بهشتی؛ محسن یزدانی اول

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 267-275

https://doi.org/10.22038/jreh.2017.21297.1122

چکیده
  زمینه و هدف: انسان‌ها به‌طور معمول 5 تا 6 درصد از وقت خود را در وسایل نقلیه سپری می‌کنند. سیگار کشیدن در وسایل نقلیه با توجه به فضای کم می‌تواند اثرات نامطلوبی بر کودکان و سایر مسافرین بگذارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی غلظت ذرات معلق ناشی از مصرف سیگار و مدت زمان مواجهه سرنشینان خودرو انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی - مقطعی ...  بیشتر

بررسی کیفیت فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب استخرهای شنای عمومی شهر تهران

محمد هادی دهقانی؛ کمال اعظم؛ اعظم محمدی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 29-35

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.4232

چکیده
  مقدمه وهدف: نقش شنا به عنوان ورزشی سودمند ومفرح برکسی پوشیده نیست که امروزه علاوه بر جنبه تفریحی ، جنبه درمانی ان نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است از سویی نباید از تهدیدهای احتمالی پیرامون این ورزش سودمند غافل شد.لذا هدف از این تحقیق ، بررسی ومطالعه کیفی آب استخرهای شنا، جکوزی هاوحوضچه های آب سرد در شهرتهران می باشد.                          ...  بیشتر