دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1394 
3. بررسی اثر زه‌آب‌های کشاورزی بر کیفیت آب رودخانه زرین گل استان گلستان توسط شاخص کیفی آب

صفحه 177-185

مهدی صادقی؛ ابوطالب بای؛ ناصر بای؛ نفیسه سفلایی؛ محمد هادی مهدی نژاد؛ مرتضی ملاح


7. بررسی وضعیت مدیریت پسماند بیمارستانی با استفاده از ابزار ارزیابی سریع منحصربه‌فرد (I-RAT).

صفحه 217-227

نجمه بیات؛ محمود علی محمدی؛ رامین نبی زاده نودهی؛ محمدهادی دهقانی؛ کامیار یغماییان؛ مسعود بینش برهمند؛ محمود شمس