به این پایگاه خوش آمدید

فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد به منظور ارتقاء سطح آگاهی و تبادل اطلاعات علمی، پژوهشی محققین از سال 1393 پس از دریافت موافقت اصولی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به شماره  240981/92 آغاز به فعالیت نموده است. این مجله ضمن دعوت از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم مقالات پژوهشی، مروری و گزارش مورد در زمینه علوم بهداشت محیط اقدام به چاپ می نماید.

 فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط، طلیعه جدید و نوینی ناشی از خواست به حق اساتید، محققان، دانشمندان و متخصصان محترم رشته‌های مختلف علوم بهداشتی به ویژه همکاران ارجمند رشته‌های بهداشت محیط و حرفه ای، مدیریت خدمات بهداشتی، آموزش بهداشت و سایر رشته‌های وابسته می‌باشد. هدف از انتشار این مجله، چاپ نتایج بهترین تحقیقات در زمینه ارتقای سطح بهداشت محیط در کشور می باشد.

شماره جاری: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، تابستان 1398 

1. بررسی تاثیر امواج اولتراسونیک بر مواد منعقدکننده در آبگیری لجن مازاد تصفیه‌خانه جنوب تهران

صفحه 99-107

فرشاد گلبابائی کوتنائی؛ ناصر مهردادی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ حسن امینی راد؛ مهدی اسدی قالهری؛ فریماه سعیدی


3. بررسی کمی و کیفی غبار ریزشی حاصل از صنایع در شهر یزد (مطالعه موردی صنایع فولاد در یزد)

صفحه 123-132

مصطفی ابیاره؛ فرهاد نژادکورکی؛ محمد رضا اختصاصی؛ محمد اخوان قالیباف


5. بررسی کارایی جاذب پوست سخت گردو در حذف نیترات‌ از محلول‌های آبی

صفحه 144-153

سیده سمانه طاهری اطاقسرا؛ محمد علی ززولی؛ محمدعلی ابراهیم زاده؛ شهرام اسلامی؛ یحیی اسفندیاری


6. تعیین آلودگی باکتریایی مگس خانگی (Musca Domestica) درمحیط های مختلف شهرستان جویبار

صفحه 154-161

فاطمه جعفری؛ فرزاد متولی حقی؛ معصومه اسلامی فر؛ محمود فاضلی دینان؛ علی جعفری


7. بررسی تراز فشار صوت مراسمات مذهبی در مساجد و نمازخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صفحه 162-169

حسین علیدادی؛ محمد شمس الدین دیانی تیلکی؛ علی تقی پور؛ محسن یزدانی؛ علی چوپانی؛ علی اصغر نوائی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه
شاپا الکترونیکی
2423-5202

بانک ها و نمایه نامه ها