تعهد نامه
بررسی روش دلفی در رتبه بندی شاخص های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست محل دفن پسماند شهری (یک مطالعه موردی)

فهیمه جوادی؛ امین علیزاده؛ مهری رضایی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1403، ، صفحه 65-76

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.23855

چکیده
  زمینه و هدف: الگوی افزایشی رشد جمعیت و مصرف‌گرایی منجر به تولید بیشتر و متنوع‌تر پسماندها و زباله‌ها می‌گردد. هدف از اتجام این پژوهش بررسی روش دلفی در رتبه بندی شاخص‌های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست محل دفن پسماند شهری شهر مشهد می باشد.مواد و روش‌ها: در این پروژه ابتدا مجموعه‌ای از معیارها و شاخص‌های مرتبط بر اساس روش دلفی ...  بیشتر

بررسی فراوانی عفونت های بیمارستانی یک بیمارستان آموزشی در دامغان بین سالهای 1390 تا 1394: یک مطالعه مقطعی

مرضیه خان بیگی؛ محمد عزتی اثر؛ حمید رضا ناصحی نیا

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 371-377

https://doi.org/10.22038/jreh.2021.56388.1412

چکیده
  چکیده: مقدمه: ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ، ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻭﺳﻴﻊ ﺍﻟﻄﻴﻒ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺗﺘﺮﻫﺎﻱ ﻋﺮﻭﻗﻲ، ﺍﺩﺭﺍﺭﻱ ﻭ ﺷﺎﻧﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻐﺰﻱ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ که امکان حذف کامل این عفونت ها در حال حاضر در هیج جایی از دنیا وجود ...  بیشتر