تعهد نامه
بررسی ارتباط بین مشخصه های فیزیکو شمیایی و آلودگی میکربی در آب جکوزی و استخرهای شنا در استان گلستان

احمد رضا یزدان بخش؛ انوشیروان محسنی بندپی؛ ابوطالب بای؛ مهدی صادقی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 71-80

https://doi.org/10.22038/jreh.2021.7068

چکیده
  زمینه و هدف: استخرهای شنا و جکوزی‌ها از جمله مراکز ورزشی و تفریحی هستند که افراد زیادی در سنین و قشرهای گوناگون از آن استفاده می‌کنند.با توجه به اهمیت حفظ بهداشت و سلامتی شناگران، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مشخصه‌های فیزیکوشیمیایی و آلودگی میکروبی در آب جکوزی و استخرهای شنا در استان گلستان انجام شد. روش‌کار:در این مطالعه ...  بیشتر

بررسی کیفیت فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب استخرهای شنای عمومی شهر تهران

محمد هادی دهقانی؛ کمال اعظم؛ اعظم محمدی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 29-35

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.4232

چکیده
  مقدمه وهدف: نقش شنا به عنوان ورزشی سودمند ومفرح برکسی پوشیده نیست که امروزه علاوه بر جنبه تفریحی ، جنبه درمانی ان نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است از سویی نباید از تهدیدهای احتمالی پیرامون این ورزش سودمند غافل شد.لذا هدف از این تحقیق ، بررسی ومطالعه کیفی آب استخرهای شنا، جکوزی هاوحوضچه های آب سرد در شهرتهران می باشد.                          ...  بیشتر