تعهد نامه
بررسی مقدار جذب کروم شش ظرفیتی از محلول‌های آبی با استفاده از پودر مخروط کاج و کربن فعال حاصل از آن

فهیمه شریفان؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 227-234

https://doi.org/10.22038/jreh.2018.28543.1192

چکیده
  زمینه و هدف: کروم شش ظرفیتی از جمله فلزات سنگین سمی و قابل حل در آب است که هم از طریق سیستم گوارش و هم از طریق پوست در بدن انسان جذب و ذخیره می­گردد. میزان کروم در آب شرب شهر بیرجند بیش از حد مجاز است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی امکان حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از پودر و کربن مخروط کاج و مقایسه این دو جاذب با یکدیگر انجام شد. مواد و ...  بیشتر

بررسی تصفیه پذیری فاضلاب گیت های گندزدایی گمرگ توسط فرایند ازن زنی کاتالیستی با استفاده از کربن فعال تولیدی به عنوان کاتالیزور

غلامرضا موسوی؛ احمد اله آبادی؛ یحیی جلیلی دربندی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 21-28

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.4216

چکیده
  زمینه وهدف: با افزایش صادرات و واردات کالا در کشور ها تردد وسایل نقلیه در گمرگ کشور ها روز به روز افزایش می یابد و این سبب افزایش روز افزون فاضلاب گیت های گندزدایی در مرز کشورها می گردد. فاضلاب تولیدی در این مکانها به دلیل داشتن دترجنت کاتیونی بنز الکلونیوم کلراید قابل تصفیه زیستی نمی باشد لذا یکی از بهترین گزینه های تصفیه این فاضلابها  ...  بیشتر