تعهد نامه
بررسى میزان آگاهى، نگرش و عملکرد کارکنان شرکت آب منطقه اى خراسان رضوى مشهد نسبت به بیمارى کووید در سال 1399

بتول ظریف قرائتی افتاده؛ نجمه افشارکهن؛ محمد زنگویی؛ محمد رشیدی؛ رضا براتی؛ صدیقه مجیدیان؛ علی اکبر دهقان کنگ

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 215-222

https://doi.org/10.22038/jreh.2023.67077.1538

چکیده
  زمینه و هدف: بیمارى کرونا (-19COVID )بیمارى عفونى است که تنها چند ماه پس از اعلام رسمى اولین گزارشات، بهسرعت در جهان منتشر و تبدیل به پاندمى شد. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل تأثیرگذار بر رعایت مسائل بهداشتى کارکنان بر اساس الگوى اعتقاد بهداشتى انجام شد. مواد وروش ها: این مطالعه توصیفى تحلیلى (مقطعى) در سال 1399 بر روى 65 نفر از کارکنان شرکت ...  بیشتر

پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری در شبکه توزیع آب آشامیدنی: مطالعه موردی شهر مشهد، 1396

حسین علیدادی؛ سیده بلین توکلی ثانی؛ بتول ظریف قرائتی افتاده؛ محمد تفقدی؛ سید حسین شمس زاده؛ مریم فخاری؛ علی اصغر نوائی فیض ابادی؛ محسن یزدانی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 272-282

https://doi.org/10.22038/jreh.2019.35801.1247

چکیده
  چکیده زمینه و هدف: خوردگی و رسوب­گذاری لوله­های شبکه توزیع، یکی از شاخص­های مهم ارزیابی کیفی آب و نیز از متداول‌ترین فرآیندهای زیان‌آوری است که سبب کاهش کیفیت، رنگ، بو و طعم آب آشامیدنی و افزایش فلزات سنگین در آب می­گردد. خوردگی سبب ورود محصولات جانبی به آب و کاهش عمر لوله و رسوب­گذاری سبب کاهش دبی و کاهش کارایی شیرها و اتصالات ...  بیشتر