کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی:استامینوفن
تعداد مقالات: 1
1. حذف استامینوفن از محلول‌های آبی بااستفاده از فرایند H2O2 + UV در حضور نانوذره‌ی اکسید روی به روش سطح- پاسخ

دوره 7، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 105-119

احمد اله ابادی؛ عالیه طبسی؛ ایوب رستگار؛ علی اکبر رودباری؛ امین مسعودی جوزچال