بررسی تاثیر امواج اولتراسونیک بر مواد منعقدکننده در آبگیری لجن مازاد تصفیه‌خانه جنوب تهران

فرشاد گلبابائی کوتنائی؛ ناصر مهردادی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ حسن امینی راد؛ مهدی اسدی قالهری؛ فریماه سعیدی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 99-107

http://dx.doi.org/10.22038/jreh.2019.39766.1303

چکیده
  زمینه و هدف: کاهش حجم لجن تولیدی تصفیه بیولوژیکی به روش لجن فعال، از اهمیت بالایی برخوردار است. واحد آبگیری، وظیفه جداسازی آب مازاد از لجن را به عهده دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر سیستم انتشار امواج اولتراسونیک بر مواد منعقد کننده در فرآیند آبگیری و افزایش جامدات کیک لجن انجام شد.   مواد و روش‌ها: این مطالعه تجربی به‌صورت ناپیوسته ...  بیشتر