1. بررسی روش تشخیص و جداسازی میکروپلاستیک‌های موجود در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب بر پایه ایجاد اختلاف چگالی و تعیین سهم فرایند تصفیه در حذف ذرات

غلامرضا درویشی؛ مجید احتشامی؛ ناصر مهردادی؛ رضا عابدینی

دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 332-342

چکیده
  مقدمه و هدف: امروزه، در بین مسائل مختلفی که بعنوان منابع آلوده‌کننده بشمار میروند، پلاستیک‌ها و مشتقات آن در جایگاه خاصی قرار دارد. بخش اعظمی از این پلاستیک‌ها در ابعاد میکرو و نانو میباشند. یکی از مهمترین منابع انتقال میکروپلاستیک‌ها، تصفیه خانه‌های فاضلاب هستند که مقدار زیادی از این ذرات که در فرایند تصفیه حذف نشده‌اند، وارد ...  بیشتر

2. ارزیابی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب شرکت نوش‌آذر به‌وسیله ایستگاه پایش آنلاین

لیلا حدادی؛ رضا مرندی؛ نوشین سجادی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 257-275

چکیده
  زمینهوهدف:یکی از مصارف مجدد پساب در صنایع، آبیاری فضای سبز می­باشد، لذا با تصفیه اصولی و نیز کاهش آلودگی‌های زیست محیطی فاضلاب‌ها و مطابقت با استانداردهای زیست محیطی، می­توان از آن جهت مصارف آبیاری استفاده نمود. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عملکرد واحد تصفیه فاضلاب شرکت نوش‌آذر به‌وسیله ایستگاه پایش آنلاین انجام گرفت. مواد و ...  بیشتر