تعهد نامه
ارزیابی اثرات بهداشتی ناشی از PM2.5 در هوای شهر کرج 1391-1394

وفا حمید؛ غلامرضا گودرزی؛ عبدالکاظم نیسی؛ مریم دستورپور

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 65-76

https://doi.org/10.22038/jreh.2019.36228.1254

چکیده
  چکیده زمینه و هدف:هوای کاملاً تمیز در طبیعت وجود ندارد. میزان مشخصی از ذرات شامل گردوغبار، خاک، دوده، دود و قطرات آب در هوا وجود دارد. شواهد موجود، نشانگر افزایش غلظت ذرات و اثرات بهداشتی منتسب به آن­ها در کشورهای در حال توسعه می­باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تعداد موارد بیماری قلبی- عروقی، تنفسی و کل مرگ منتسب به  PM2.5در شهر کرج ...  بیشتر

بررسی روند تغییرات غلظت ذرات معلق شهر مشهد با استفاده از داده های هواشناسی در سالهای 1390-1395

الهام اسراری؛ مریم پایدار

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 86-91

https://doi.org/10.22038/jreh.2018.30872.1208

چکیده
  چکیده: زمینه و هدف: آلودگی هوا به عنوان یک مساله مهم زیست محیطی محسوب می شود. در ایران میزان انتشار آلاینده­های هوا در بسیاری از شهرها از جمله مشهد افزایش یافته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی روند تغییرات غلظت ذرات معلق با داده­های هواشناسی در هوای مشهد صورت گرفت. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی - مقطعی با استفاده از داده­های مربوط ...  بیشتر

ارزیابی کیفیت هوا بر اساس شاخص کیفیت هوا در شهر کرمان در سال 1394

محسن حیدری؛ ضحی حیدری نژاد؛ ولی علیپور؛ کاووس دیندارلو؛ امید رحمانیان؛ بابک گودرزی؛ حسن موسی پور

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 208-218

https://doi.org/10.22038/jreh.2018.26051.1173

چکیده
  زمینه و هدف: آلودگی هوا و اثرات بهداشتی آن، یک چالش اساسی در ایران می­باشد. یکی از اقدامات مؤثر جهت کنترل کیفیت هوا، تعیین میزان واقعی آلاینده­ها و توصیف کیفیت هوا در مقایسه با شرایط استاندارد می­باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کیفیت بهداشتی هوای شهر کرمان و معرفی آلاینده مسئول در سال 1394 انجام شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه ...  بیشتر