تعهد نامه
پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری در شبکه توزیع آب آشامیدنی: مطالعه موردی شهر مشهد، 1396

حسین علیدادی؛ سیده بلین توکلی ثانی؛ بتول ظریف قرائتی افتاده؛ محمد تفقدی؛ سید حسین شمس زاده؛ مریم فخاری؛ علی اصغر نوائی فیض ابادی؛ محسن یزدانی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 272-282

https://doi.org/10.22038/jreh.2019.35801.1247

چکیده
  چکیده زمینه و هدف: خوردگی و رسوب­گذاری لوله­های شبکه توزیع، یکی از شاخص­های مهم ارزیابی کیفی آب و نیز از متداول‌ترین فرآیندهای زیان‌آوری است که سبب کاهش کیفیت، رنگ، بو و طعم آب آشامیدنی و افزایش فلزات سنگین در آب می­گردد. خوردگی سبب ورود محصولات جانبی به آب و کاهش عمر لوله و رسوب­گذاری سبب کاهش دبی و کاهش کارایی شیرها و اتصالات ...  بیشتر

بررسی تأثیر میدان‌های مغناطیسی بر میکروارگانیسم‌های موجود در آب

محمدرضا سمرقندی؛ رامین خوش‌نیت؛ علی‌رضا رحمانی؛ قدرت‌اله روشنایی؛ علی پورمحمدی؛ کیوان ساعدپناه

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 11-19

https://doi.org/10.22038/jreh.2016.7070

چکیده
  زمینه و هدف: استفاده از وسایل الکتریکی در محیط زندگی و حتی محل کار، امروزه جزء تفکیک‌ناپذیر زندگی است. بررسی تأثیر میدان‌های مغناطیسی ناشی از این وسایل بر میکروارگانیسم‌ها مدت‌هاست که توجه دانشمندان سراسر جهان را به خود معطوف داشته است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر میدان مغناطیسی بر میکروب‌های موجود در آب انجام شد. روش کار: ...  بیشتر