تعهد نامه
طراحی نقشه حساسیت سالک جلدی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) و تحلیل شبکه (ANP)

سید وحید رضوی ترمه

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 275-286

https://doi.org/10.22038/jreh.2018.28356.1190

چکیده
  زمینه و هدف: سالک جلدی، یکی از شش بیماری مهم مناطق گرمسیری و نمونه‌ای از بیماری‌های همه‌گیر می‌باشد. شیوع و انتشار این بیماری علاوه بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تحت تأثیر عوامل محیطی و شرایط اقلیمی نیز می‌باشد. در مطالعه حاضر به‌منظور تهیه‌ نقشه حساسیت بیماری سالک جلدی از روش‌های تصمیم‌گیری تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل ...  بیشتر

بررسی تأثیر وضعیت کالبدی محیط بر شیوع بیماری لشمانیوز جلدی در مناطق هیپرآندمیک سالک در مشهد

لیدا جراحی؛ افسانه طیرانی بطحائی؛ مجید رضا عرفانیان تقوایی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 228-233

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.6185

چکیده
  زمینه و هدف: به دلیل تنوع شرایط بیولوژیک در مناطقی که بیماری سالک شیوع بیشتری دارد، برای کنترل آن در همه مناطق، یک روش ثابت ارائه نمی‌شود؛ همچنین، انتخاب روش مناسب برای پیشگیری و کاهش بروز بیماری، باید با توجه به شرایط خاص آن منطقه انجام شود. این مطالعه، به بررسی تأثیر وضعیت کالبدی محیط در شیوع بیماری لشمانیوز جلدی، در مناطق هیپرآندمیک ...  بیشتر