تعهد نامه
پایش کیفیت آب رودخانه‌های استان خوزستان جهت مصارف شرب، صنعت و کشاورزی با استفاده از شاخص‌های IRWQIsc و NSFWQI

اسلام نظری؛ اصلان اگدرنژاد؛ رضا جلیل زاده ینگجه

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 117-133

https://doi.org/10.22038/jreh.2020.46257.1349

چکیده
  زمینه و هدف: تعیین کیفیت آب رودخانه‌ها برای تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از آن‌ها بسیار اهمیت دارد. به همین دلیل، این تحقیق به منظور بررسی کیفیت آب رودخانه‌های استان خوزستان انجام شد. مواد و روش‌ها: رودخانه‌های مورد بررسی شامل دز، کرخه، کارون، مارون و زهره که مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های برداشت شده در طول سال 1397 در ایستگاه‌های ...  بیشتر

بررسی اثر زه‌آب‌های کشاورزی بر کیفیت آب رودخانه زرین گل استان گلستان توسط شاخص کیفی آب

مهدی صادقی؛ ابوطالب بای؛ ناصر بای؛ نفیسه سفلایی؛ محمد هادی مهدی نژاد؛ مرتضی ملاح

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 177-185

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.6180

چکیده
  مقدمه و هدف: به‌طور‌معمول، منابع آب، شهرها، مراکز صنعتی و کشاورزی در نزدیکی رودخانه‌ها ایجاد شده‌اند. منابع آب‌ سطحی بیش از دیگر منابع تأمین آب‌ در معرض آلودگی قرار دارند. با توجه به این‌که آلاینده‌های صنعتی و کشاورزی سبب افزایش غلظت آلاینده‌ها در آب رودخانه می‌گردند، این مطالعه با هدف بررسی کیفیت رودخانه زرین‌گل و تأثیر زه‌ ...  بیشتر