بررسی کمی و کیفی غبار ریزشی حاصل از صنایع در شهر یزد (مطالعه موردی صنایع فولاد در یزد)

مصطفی ابیاره؛ فرهاد نژادکورکی؛ محمد رضا اختصاصی؛ محمد اخوان قالیباف

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 123-132

http://dx.doi.org/10.22038/jreh.2019.37317.1267

چکیده
    زمینه و هدف: بخش مهمی از آلودگی­های هوا ناشی از ذرات معلق، گرد‌و‌غبار و ریزگرد­هاست که روزانه توسط دودکش کارخانه­ها و نیروگاه­ها در محیط اطراف رها می­گردند و جوامع را با چالش زیست­محیطی مهمی روبه‌رو می‌سازند. مطالعه حاضر با هدف تعیین کمی و کیفی غبار صنعتی عرصه اطراف شرکت فولاد یزد برای کنترل و نظارت بهتر بر روی غبار ...  بیشتر

آنالیز حساسیت مدل AERMOD نسبت به فاکتورهای فیزیکی دودکش

مهسا معین؛ سولماز شمسایی؛ زهرا خبری

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 185-193

http://dx.doi.org/10.22038/jreh.2018.34087.1237

چکیده
  زمینه و هدف: مهم‌ترین معضل جهانی محیط زیست به ویژه در شهر‌های بزرگ، آلودگی هوا است که بعنوان یک تهدید دائمی و جدی برای سلامت و بهداشت جامعه و محیط می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل فاکتورهای فیزیکی دودکش‌ها بر میزان غلظت آلاینده‌ها در مدل AERMOD می باشد. مواد و روش‌ها: در این پژوهش مدلسازی برای 4 کارخانه؛ ارچین، خیام، نوآوران و ...  بیشتر