تعهد نامه
تأثیر ترکیب ورمی کمپوست‌های مختلف بر جوانه‌زنی و وضعیت فیزیولوژیکی گیاه ترتیزک

مهین کاربر قریه حصار؛ حسین علیدادی؛ نورعلی نیکروح

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 67-72

https://doi.org/10.22038/jreh.2017.22406.1134

چکیده
  زمینه و هدف: استفاده از ورمی کمپوست از جایگاه ویژه‌ای در کشاورزی برخوردار است. این امکان وجود دارد که گیاهان زراعی نسبت به کود تهیه شده در مراحل اولیه رشد حساس باشند، لذا مطالعه‌ حاضر با بررسی تأثیر جوانه­ زنی و وضعیت فیزیولوژیکی گیاه ترتیزک با استفاده از ترکیب ورمی کمپوست‌های مختلف انجام شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه به بررسی ...  بیشتر

بررسی قابلیت تهیه ورمی کمپوست از پسماند زائدات خانگی شهر قوچان با استفاده از کرم خاکی ایزنیا فتیدا

مهین کاربر قریه حصار؛ علی اصغر نجف پور؛ حسین علیدادی؛ حبیب الله اسماعیلی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 333-342

https://doi.org/10.22038/jreh.2017.20165.1107

چکیده
  زمینه و هدف: روزانه مقادیر زیادی زباله از اجتماعات انسانی به روش‌های مختلف دفع می‌شود. بخش چشمگیری از این زباله‌ها را مواد آلی تشکیل می‌دهند که بازیافت این مواد و بهره‌گیری از آن‌ها به روش‌های مختلف به دلیل جلوگیری از آسیب به محیط زیست و حفظ منابع و انرژی مورد توجه انسان قرار دارد. یکی از روش‌های مناسب بازیافت این مواد، تولید کود ...  بیشتر