تعهد نامه
بررسی تنوع و تراکم بیوآئروسل‌های باکتریایی در هوای تنفسی مراکز اقامتی درمان سوءمصرف مواد تهران در سال 1402

پژمان قیطاسیان؛ سید محمد طباطبایی؛ انوشیروان محسنی بندپی؛ محمد رضا مسعودی نژاد؛ محسن فرهادی؛ الهام شریعتمداری؛ مهدی کمری؛ مریم مصرقانی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1403، ، صفحه 20-30

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.24359

چکیده
  زمینه و هدف: بیوآئروسل‌ها به ذرات بیولوژیک منتقله توسط هوا گفته می‌شود که شامل ارگانیسم‌های زنده مانند باکتری‌ها، قارچ‌ها و متابولیت‌های ناشی از آن ها نظیر اندوتوکسین‌ها می‌باشند. این مطالعه با هدف تعیین تراکم و تنوع بیوآئروسل‌های باکتریایی در هوای داخلی مراکز اقامتی درمان سوءمصرف مواد و بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر روی غلظت ...  بیشتر

بررسی کارایی فرایند ترکیبی الکتروپرسولفات با استفاده همزمان واکنش گر پرکسیدهیدروژن در حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محیط آبی

پژمان قیطاسیان؛ سید محمد طباطبایی؛ احمد جنیدی جعفری؛ محسن فرهادی؛ جواد گلشنی اصل؛ بهزاد ولی زاده؛ مریم مصرقانی

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 255-268

https://doi.org/10.22038/jreh.2023.71978.1595

چکیده
  زمینه و هدف : تتراسایکلین را می توان یکی از متداول ترین آنتی بیوتیک ها از نظر تولید و مصرف درسراسر جهان برشمرد و به شکل گسترده در پزشکی و دامپزشکی به منظور پیشگیری و درمان بیماری های عفونی مورد مصرف قرار می گیرد. هدف از این مطالعه بررسی کارایی فرایند ترکیبی الکتروپرسولفات با استفاده همزمان واکنش گر پرکسیدهیدروژن در حذف آنتی بیوتیک ...  بیشتر

مقایسه و اولویت بندی روش های مختلف بی خطرسازی پسماندهای عفونی

جواد ترکاشوند؛ مهدی فرزادکیا؛ احمد جنیدی جعفری؛ محسن حیدری؛ احمد قلخانباز

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1398، ، صفحه 194-204

https://doi.org/10.22038/jreh.2019.41016.1310

چکیده
  زمینه و هدف: روشهای متعددی برای مدیریت پسماندهای عفونی که دارای پتانسیل خطر سلامت و محیط زیست است وجود دارد که در ایران نگرشهای مختلفی به آنها وجود دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی این نگرش ها و معرفی اولویت های متخصصان بهداشت محیط در بی خطرسازی پسماند عفونی میباشد. مواد و روش ها: برای انجام این مطالعه یک پرسشنامه تهیه شد و نظرات متخصصان ...  بیشتر

بررسی مقایسه ای شاخص بهداشت کیفیت هوا (AQHI) و کاربردهای آن در کلانشهر تهران در سال های 86 تا 93

مجید کرمانی؛ محسن دولتی؛ احمد جنیدی جعفری؛ روشنک رضایی کلانتری

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1394، ، صفحه 275-284

https://doi.org/10.22038/jreh.2016.6590

چکیده
  زمینه و هدف: آلودگی هوا یکی ازعوامل مهم تهدید کننده سلامت انسان می باشد. کیفیت نامطلوب هوا باعث ایجاد آسیب های زیادی بر انسان و محیط زیست و اثرات بهداشتی مختلف می شود. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه ای شاخص بهداشت کیفیت هو (AQHI) و کاربردهای آن در کلانشهر تهران در سال های 86 تا 93 انجام شد.   روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر