تعهد نامه
بررسی ارتباط بین مشخصه های فیزیکو شمیایی و آلودگی میکربی در آب جکوزی و استخرهای شنا در استان گلستان

احمد رضا یزدان بخش؛ انوشیروان محسنی بندپی؛ ابوطالب بای؛ مهدی صادقی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 71-80

https://doi.org/10.22038/jreh.2021.7068

چکیده
  زمینه و هدف: استخرهای شنا و جکوزی‌ها از جمله مراکز ورزشی و تفریحی هستند که افراد زیادی در سنین و قشرهای گوناگون از آن استفاده می‌کنند.با توجه به اهمیت حفظ بهداشت و سلامتی شناگران، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مشخصه‌های فیزیکوشیمیایی و آلودگی میکروبی در آب جکوزی و استخرهای شنا در استان گلستان انجام شد. روش‌کار:در این مطالعه ...  بیشتر

بررسی کارآیی الکتروکواگولاسیون در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی به صورت جریان پیوسته ( مطالعه موردی فاضلاب ورودی کارخانه پنیر صباح گنبد کاووس)

مهدی صادقی؛ کاوه خسروی؛ سید مصطفی خضری؛ ابوطالب بای

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1394، ، صفحه 266-274

https://doi.org/10.22038/jreh.2016.6591

چکیده
   زمینه و هدف: امروزه به دلیل گسترش روزافزون صنایع و نیاز گسترده به آب در فرایند تولید، انواع فاضلاب ها با بار آلودگی بالا تولید می شوند.  لذا این مطالعه با هدف تعیین کارآیی الکتروکواگولاسیون در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی به صورت جریان پیوسته ( مطالعه موردی فاضلاب ورودی کارخانه پنیر صباح گنبد کاووس) طراحی و اجرا گردید.   روش کار: ...  بیشتر

بررسی اثر زه‌آب‌های کشاورزی بر کیفیت آب رودخانه زرین گل استان گلستان توسط شاخص کیفی آب

مهدی صادقی؛ ابوطالب بای؛ ناصر بای؛ نفیسه سفلایی؛ محمد هادی مهدی نژاد؛ مرتضی ملاح

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 177-185

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.6180

چکیده
  مقدمه و هدف: به‌طور‌معمول، منابع آب، شهرها، مراکز صنعتی و کشاورزی در نزدیکی رودخانه‌ها ایجاد شده‌اند. منابع آب‌ سطحی بیش از دیگر منابع تأمین آب‌ در معرض آلودگی قرار دارند. با توجه به این‌که آلاینده‌های صنعتی و کشاورزی سبب افزایش غلظت آلاینده‌ها در آب رودخانه می‌گردند، این مطالعه با هدف بررسی کیفیت رودخانه زرین‌گل و تأثیر زه‌ ...  بیشتر