تعهد نامه
مطالعه ایزوترمی و سینتیکی جذب کروم شش ظرفیتی به‌وسیله علف هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) اصلاح‌ شده از محیط‌ های آبی

داود بلارک؛ ادریس بذرافشان؛ یوسف مهدوی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 207-216

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.6182

چکیده
  مقدمه و هدف: کروم از مهم‌ترین فلزات سنگین به شمار می‌آید که در بسیاری از فاضلاب‌های صنعتی پیدا می‌شود و مخاطرات بهداشتی و زیست‌محیطی دارد؛ بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی کارایی بیومس علف هرز اویارسلام ارغوانی در حذف کروم شش ظرفیتی از محلول‌های آبی است.  مواد و روش‌ها: این مطالعه به‌صورت تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی انجام ...  بیشتر

بررسی کارایی نانولوله کربن چند جداره و خاکستر حاصل از زائدات درخت خرما در حذف رنگ از فاضلاب نساجی

حسین علیدادی؛ حسن کریمیان؛ ادریس بذرافشان؛ علی اصغر نجف پور؛ شهربانو رافع

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 10-19

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.4213

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از مصارف مهم مواد رنگی در صنعت نساجی است که حدود 75 درصد مواد رنگی تولید شده در جهان در رنگرزی کالاهای نساجی، چرم و کاغذ به کار می‌رود. رنگ‌ها به دلیل ساختار پیچیده‌ اغلب پایدار و مقاوم به تجزیه بیولوژیک بوده و سمی، سرطان‌زا و جهش‌زا و می‌توانند باعث آلرژی و مشکلات پوستی در انسان شوند. این مطالعه با هدف بررسی کارایی ...  بیشتر