تعهد نامه
بررسی حذف فلوراید از محلول های آبی توسط کیتوزان استخراج شده از پوسته میگوی بومی خلیج فارس

سعید اکبری؛ محمدهادی دهقانی؛ مهدی سالاری

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1394، ، صفحه 245-250

https://doi.org/10.22038/jreh.2016.6583

چکیده
  زمینه و هدف: در میان عناصر، فلوراید به دلیل غلظت بالا در سطح زمین و بیماری زا بودن، برای انسان اهمیت بالایی دارد. فلوراید در غلظت های بالا برای انسان خطرنا ک می باشد و سازمان جهانی بهداشت غلظت مجاز آن را 1.5 میلی گرم بر لیتر اعلام کرده است. هدف از این تحقیق جدا سازی کیتوزان از پوسته میگوی بومی خلیج فارس و ارزیابی عملکرد آن در حذف فلوراید ...  بیشتر

بررسی حذف رنگزای بازیک بنفش 16 از محلول های آبی توسط کیتوزان استخراج شده از ضایعات میگو

امین احمدی تبار؛ محمد هادی دهقانی؛ فائزه ایزد پناه

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 186-192

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.6181

چکیده
  زمینه و هدف: پساب ‌صنایع نساجی حاوی مقدار قابل توجهی از آلاینده های سمی و آلی می باشد. به علت خطرات بهداشتی از قبیل سرطان‌زایی و جهش‌زایی، تخلیه این دسته فاضلابها در منابع آبی می تواند مخاطرات بهداشتی دربرداشته باشد. هدف ازاین تحقیق، بررسی کارائی حذف رنگزای بازیک بنفش 16 (BV16) از محلول های آبی با استفاده از کیتوزان استخراج شده از ضایعات ...  بیشتر

بررسی کارآئی فرآیند شناورسازی با هوا درحذف روغن و گریس از فاضلاب کارخانه فولاد

نسرین عبداللهی؛ محمدهادی دهقانی؛ کاظم ندافی؛ فضل اله چنگانی؛ امیرحسین محوی؛ نیاز مهدی اصفهانی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 104-111

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.5181

چکیده
  زمینه و هدف: روغن و گریس باعث صدمه به موجودات زنده آبزی واکوسیستم گیاهی و خاکی گردیده، برای انسان موتاژنیک و کارسینوژنیک هستند. هدف ازاین تحقیق، مطالعه کاهش آلودگی روغن وگریس موجوددرپساب کارخانه فولاد بااستفاده ازسیستم شناورسازی با هوای فشرده بود. مواد و رو شها: درفاز اول این تحقیق ازپساب خام کارخانه برای سنجش میزان روغن وگریس ،اکسیژن ...  بیشتر

بررسی کمی و کیفی پسماندهای آزمایشگاهی مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی (تهران 1393 )

نگار اردوئی؛ محمدهادی دهقانی؛ آیدا بیاتی؛ کامبیز لاریجانی؛ نیازمهدی اصفهانی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 125-133

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.5263

چکیده
  زمینه و هدف: پسماندهای آزمایشگاهی در حجم کم ولی تنوع زیاد تولید می شوند و از نظر معیار خطرپذیری دارای چهار خصوصیت خورندگی، سمیت، اشتعال پذیری و واکنش پذیری می باشند به همین دلیل در دست هی پسماندهای خطرناک قرار می گیرند. برای جلوگیری از خسار تهای وارده به انسان و محیط زیست، این پسماندها نیازمند مدیریت صحیح می باشند، به همین منظور این ...  بیشتر