نویسنده = حوریه نداف
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثرات زیست محیطی معدن سنگ گرانیت و مرمریت به روش ماتریس لئوپولدایرانی و RIAM

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 330-340

زهره رهنمابرگرد؛ سید علی سجادی؛ حوریه نداف؛ مهناز خرقانی