نویسنده = علی اکبر دهقان کنگ
تعداد مقالات: 4
1. بررسی کارایی جاذب بیسموت اکسی یدید(BioI) در حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 311-320

مجتبی افشارنیا؛ علی اکبر دهقان کنگ؛ حسین علیدادی؛ نجمه افشارکهن؛ صدیقه مجیدیان


2. بررسی کمیت و کیفیت پسماند مراکز دندانپزشکی شهر مشهد در سال 1396

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 75-85

علی پاک فطرت؛ علی سجادی؛ علی اکبر دهقان کنگ


3. حذف آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین از محلول‌های آبی با روش ازناسیون

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 116-125

علی اصغر نجف پور؛ امید نعمتی ثانی؛ حسین علیدادی؛ علی اکبر دهقان کنگ؛ سعید آزرمی محب سراج


4. ارزیابی عملکرد فرآیند تلفیقی اولتراسونیک/ تابش فرابنفش در حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین از محلول‌های آبی با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 11-20

محسن یزدانی؛ علی اصغر نجف پور؛ علی اکبر دهقان کنگ؛ حسین علیدادی؛ محمود دنکوب؛ ریحانه زنگی؛ سیما نوربخش؛ رضا عطایی؛ علی اصغر نوائی فیض ابادی