نویسنده = مهدی صادقی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ارتباط بین مشخصه های فیزیکو شمیایی و آلودگی میکربی در آب جکوزی و استخرهای شنا در استان گلستان

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 71-80

احمد رضا یزدان بخش؛ انوشیروان محسنی بندپی؛ ابوطالب بای؛ مهدی صادقی


3. بررسی تصفیه شیرابه پسماندهای شهری به‌وسیله فرایند الکتروشیمیایی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 297-305

الهه رضایی؛ مهدی صادقی؛ قدرت اله شمس خرم آبادی


4. بررسی اثر زه‌آب‌های کشاورزی بر کیفیت آب رودخانه زرین گل استان گلستان توسط شاخص کیفی آب

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 177-185

مهدی صادقی؛ ابوطالب بای؛ ناصر بای؛ نفیسه سفلایی؛ محمد هادی مهدی نژاد؛ مرتضی ملاح