نویسنده = حسین علیدادی
تعداد مقالات: 14
1. ارزیابی عملکرد فرآیند الکتروفنتون در حذف رنگ حاصل از فاضلاب تولیدی در واحدهای صنعتی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 283-291

سیما ضماند؛ حسین علیدادی؛ ابوالفضل نعیم آبادی؛ وحید تقوی منش


2. ارزیابی وضعیت بهداشتی استخرهای شنای شهرمشهددر نه ماه اول سال 1396

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 292-302

عبدلحمید گوهری؛ حسین علیدادی؛ رمضان میرزایی


3. بررسی تراز فشار صوت مراسمات مذهبی در مساجد و نمازخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 162-169

محمد شمس الدین دیانی تیلکی؛ حسین علیدادی؛ علی تقی پور؛ محسن یزدانی؛ علی چوپانی؛ علی اصغر نوائی


4. بررسی کارایی جاذب بیسموت اکسی یدید(BioI) در حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 311-320

مجتبی افشارنیا؛ علی اکبر دهقان کنگ؛ حسین علیدادی؛ نجمه افشارکهن؛ صدیقه مجیدیان


5. بررسی میزان فلوراید در منابع آب شرب مناطق شهری و روستایی شهرستان نیشابور در سال 1396

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 146-153

سیما ضماند؛ حسین علیدادی؛ وحید تقوی منش


6. تاثیر فرآیند هضم بی هوازی مخلوط شیرابه زباله وفضولات حیوانی در حدف COD و TKN شیرابه زباله لندفیل شهر مشهد

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 320-327

حسین علیدادی سلطان قلی؛ علی اصغر نجف پور؛ سمیه اعتمادی مشهدی؛ بتول محب راد؛ علی اکبر دهقان


7. حذف آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین از محلول‌های آبی با روش ازناسیون

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 116-125

علی اصغر نجف پور؛ امید نعمتی ثانی؛ حسین علیدادی؛ علی اکبر دهقان کنگ؛ سعید آزرمی محب سراج


9. ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان زاوه با استفاده از ماتریس لئوپولد ایرانی

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 84-93

الهام السادات حیدری؛ حسین علیدادی؛ مریم سرخوش؛ سمیه صادقیان


10. ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانجات کمپوست‌سازی در ایران- مروری

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 38-51

علی اصغر نوائی فیض ابادی؛ حسین علیدادی؛ علی اصغر نجف پور؛ محمود دنکوب؛ محسن یزدانی؛ معصومه ساقی؛ محمد ناصر شفیعی


11. بررسی کمیت و کیفیت پسماند مطب های دندانپزشکی شهر بجنورد در سال1394

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 314-322

حسین علیدادی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ سیده فاطمه آقایی؛ سید ابوالفضل میرزایی؛ محمد ناصر شفیعی جعفرآبادی


12. ارزیابی روش های درون یابی جهت تعیین تغییرات مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت گناباد)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 165-176

جواد مومنی دمنه؛ فاطمه جولایی؛ حسین علیدادی؛ رویا پیروی


13. مدل سازی اثر خشک سالی بر سختی کل و جامدات محلول آب زیرزمینی دشت مشهد

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 85-94

رؤیا پیروی؛ حسین علیدادی؛ الله بخش جاوید؛ علی اصغر نجف پور؛ حبیب الله اسماعیلی؛ فاطمه جولائی


14. بررسی آگاهی بازرسان بهداشت محیط نسبت به مرحله های اجرایی ماده 13

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 112-118

رؤیا پیروی؛ محمد واحدیان شاهرودی؛ حسین علیدادی؛ ملیحه نوری سیستانی