نوع مقاله : مقالات پژوهشى اصیل کمی و کیفی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: آلودگی‌های منتشره در صنایع چاپ، مطابق تحقیقات سازمان بهداشت جهانی به عنوان یکی از جدی‌ترین خطرات برای سلامتی کارکنان به شمار می‌رود. اثرات بهداشتی این آلاینده ها از بیماری‌های حاد مانند سوزش ‌چشم تا اثرات مزمن مانند ابتلا به سرطان و حتی آسیب به DNA است.

مواد و روش‌ها: جهت مطالعه آلودگی هوا در محیط‌های داخلی صنعت چاپ، با استفاده از دستورالعمل EPA و روش رتبه بندی مکانی، نمونه‌ها جمع‌آوری و سپس توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی آنالیز شد.

یافته‌ها: بر اساس نتایج کرماتوگرافی گازی، مجموع غلظت ترکیبات آلی بسیار فرار و ترکیبات آلی فرار در نزدیک‌ترین نقطه به مخزن رنگ‌، محل قرارگیری اپراتور در فاصله یک متری و دو متری از دستگاه هلیوگراور، و فضای عمومی کارخانه به ترتیب برابر %83/20، %41/5، %85/1 %46/1 به دست آمد. 52% از آلاینده‌های مشاهده شده جزو حلال‌های آلی مرکب، 38% از ترکیبات گوگرددار و 52% جزو ترکیبات نیتروژن‌دار بودند. حدود 24% از آلاینده‌ها ساختار پیچیده‌ای متشکل از 12 کربن و بالاتر دارند. غلظت آلاینده‌های مشاهده شده نه تنها از استانداردهای OSHA و NIOSH بسیار فراتر است؛ بلکه در مقایسه با پژوهش مشابه بین المللی نیز، بسیار بالا می‌باشد؛ بطوری که در محدوده اعلان کد خطر بوده و اثرات بهداشتی نگرانکننده‌ای بر کارکنان دارند.

نتیجه گیری: نتایج نشان‌دهنده نیاز به مداخله فوری برای کاهش آلایندگی محیط‌های صنعت چاپ می‌باشد. روش ارجح برای مدیریت کیفیت هوای داخلی، کنترل و جایگزینی منبع آلودگی، تهویه عمومی و موضعی مناسب با استفاده از تجهیزات تهویه مطبوع و یا استفاده همزمان از فیلترها و سیستم تهویه مطبوع جهت کاهش انتشار پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation the exposure extent of labors in printing industries with emitted pollutants in indoor environment

نویسندگان [English]

  • farshad ahmadilar 1
  • leila khazini 1
  • Seyyed shamedin Alizadeh 2

1 faculty of chemical and petroleum engineering, university of Tabriz, Tabriz, Iran,

2 Faculty of health, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Background and Purpose: Emitted pollutants in indoor environment of printing industries are the most serious risks to labor’s health according to WHO. The health effects of these pollutants range from acute diseases like eye irritation to chronic effects such as cancer and DNA damage.

Materials and Methods: To study air pollution in indoor environment of the printing industry, using EPA methodology and ranked set sampling, samples were collected and then analysed through gas chromatography.

Results: Based on the results, despite the concentration profile at the sampling sites, the total concentration of very volatile and volatile organic compounds at the nearest point to the dye tank, the location of the operator at a distance of one and two meters from the heliogravure machine, and the general working space were 20.83%, 5.41%, 1.85% and 1.46%, respectively . About 52% of the observed putants were ink organic solvents, 38% were sulfur compounds and 52% were nitrogen compounds. About 24% of pollutants have a complex structure of 12 carbons or more. The concentrations of pollutants observed not only exceed OSHA and NIOSH standards but also very high compared to similar international research; so that they are in the range of danger code announcement and have worrying health effects on employees.

Conclusiuon: The results indicate the need for urgent intervention to reduce pollution in the printing industry. The preferred method for managing indoor air quality is control or replace the source of pollution, proper air conditioning equipment use, and simultaneous use of filters and air conditioning system to reduce emissions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indoor air pollution
  • Volatile Organic Compounds
  • Inhalation exposure