تعهد نامه
مقایسه روش دراستیک استاندارد و مدل‌های ناپارامتریک یادگیری بر پایه نمونه با پارامتر K (IBK) و درخت تصمیم M5 در مکان‌یابی پتانسیل آلودگی آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت آستانه- کوچصفهان)

سمیرا رهنما؛ حسین خزیمه نژاد؛ عباس خاشعی سیوکی

دوره 5، شماره 4 ، بهمن 1398، ، صفحه 315-329

https://doi.org/10.22038/jreh.2020.43779.1331

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به نیاز روزافزون جوامع بشری به منابع آب زیرزمینی، حفاظت و جلوگیری از آلودگی این منابع امری ضروری تلقی می‌گردد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان آب زیرزمینی آبخوان دشت آستانه- کوچصفهان استان گیلان، با استفاده از روش دراستیک و مدل‌های ناپارامتریک انجام شد. مواد و روش‌ها:در این پژوهش، پارامترها به صورت ...  بیشتر

شبیه‌سازی و برآورد کیفیت بهداشتی هوای شهری با استفاده از هوش مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه قلهک شهر تهران)

علیرضا احسان زاده؛ فرهاد نژادکورکی؛ علی طالبی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1394، ، صفحه 285-296

https://doi.org/10.22038/jreh.2016.6589

چکیده
   زمینه و هدف: کیفیت نامطلوب هوا ناشی از وجود غلظت‌های زیاد آلاینده‌ها در کلان شهر تهران موجب ایجاد بیماری‌های مختلف و مشکلات فراوان برای سلامتی و رفاه عمومی این کلان‌شهر گردیده است و همچنین موجب آسیب به محیط زیست و موجودات زنده می‌شود.   روش کار: شاخص کیفیت هوا (AQI) یک ابزار کلیدی جهت آگاهی از کیفیت هوا، نحوۀ اثر آلودگی هوا بر ...  بیشتر