آنالیز حساسیت مدل AERMOD نسبت به فاکتورهای فیزیکی دودکش

مهسا معین؛ سولماز شمسایی؛ زهرا خبری

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 185-193

http://dx.doi.org/10.22038/jreh.2018.34087.1237

چکیده
  زمینه و هدف: مهم‌ترین معضل جهانی محیط زیست به ویژه در شهر‌های بزرگ، آلودگی هوا است که بعنوان یک تهدید دائمی و جدی برای سلامت و بهداشت جامعه و محیط می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل فاکتورهای فیزیکی دودکش‌ها بر میزان غلظت آلاینده‌ها در مدل AERMOD می باشد. مواد و روش‌ها: در این پژوهش مدلسازی برای 4 کارخانه؛ ارچین، خیام، نوآوران و ...  بیشتر