تعهد نامه
بررسی روند تغییرات غلظت ذرات معلق شهر مشهد با استفاده از داده های هواشناسی در سالهای 1390-1395

الهام اسراری؛ مریم پایدار

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 86-91

https://doi.org/10.22038/jreh.2018.30872.1208

چکیده
  چکیده: زمینه و هدف: آلودگی هوا به عنوان یک مساله مهم زیست محیطی محسوب می شود. در ایران میزان انتشار آلاینده­های هوا در بسیاری از شهرها از جمله مشهد افزایش یافته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی روند تغییرات غلظت ذرات معلق با داده­های هواشناسی در هوای مشهد صورت گرفت. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی - مقطعی با استفاده از داده­های مربوط ...  بیشتر

بررسی تغییرات غلظت ذرات PM10و تأثیر پارامترهای هواشناسی بر آن در سال 1392 (مطالعه موردی: شهر زاهدان)

محمد رضا اتابکی؛ محمد سخایی؛ حسن هویدی؛ محمد پوته ریگی؛ احسان کریمی منش

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 198-207

https://doi.org/10.22038/jreh.2018.27021.1181

چکیده
  زمینه و هدف: ذرات معلق، اثرات منفی بسیاری بر سلامتی انسان­ ها و گیاهان و همچنین نقش بسیار مهمی در تغییرات آب و هوای جهانی دارند. با توجه به این که پارامترهای هواشناسی می­توانند بر میزان غلظت و پراکنش آلاینده­ها از جمله ذرات معلق مؤثر باشند، مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات روزانه، ماهانه و فصلی غلظت PM10 در فصول بهار، تابستان و پاییز ...  بیشتر