تعهد نامه
مقایسه مدل های شبکه عصبی مصنوعی و کریجینگ در پیش بینی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی (SAR، TDS و EC) دشت دزفول اندیمشک

فریبرز بهرامی؛ اصلان اگدرنژاد

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 365-377

https://doi.org/10.22038/jreh.2023.65680.1518

چکیده
  زمینه و هدف: به‌دلیل پیچیدگی­های موجود در سیستم­های آب زیرزمینی و همچنین محدودیت­های موجود، مدل­سازی آب­های زیرزمینی به آسانی میسر نمی­باشد، اما مدل شبکه عصبی مصنوعی، دارای توانایی بالایی در مدل­سازی سیستم­های پیچیده و غیرخطی هستند و از طرفی روش­های زمین آماری هم در مدل­سازی آب زیرزمینی دارای دقت مناسبی می­باشند.مواد ...  بیشتر

مدل سازی تغییرات کیفی آب زیرزمینی در دشت زیدون با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده

سید علی محمدی نژاد؛ اصلان اگدرنژاد

دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 311-322

https://doi.org/10.22038/jreh.2021.59492.1441

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور شبیه‌سازی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی دشت زیدون شامل SAR ، EC و TDS با استفاده از مدل‌های ANN و ANN-GA و درنهایت مقایسه نتایج آن‌ها با داده‌های اندازه‌گیری شده‌، انجام گرفته است. این دشت با مساحتی حدود 1034 کیلومتر مربع در جنوب غربی شهرستان بهبهان واقع شده و دارای اقلیم خشک و بیابانی است. پارامترهای ورودی مدل‌ها برای پارامتر ...  بیشتر

بررسی و پیش‌بینی پارامترهای کیفی رودخانه گاماسیاب با استفاده از روش چند متغیره تحلیل همبستگی کانونیک و سری‌های زمانی

مریم صیادی؛ مجتبی قره‌محمودلو

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 108-122

https://doi.org/10.22038/jreh.2019.39402.1291

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از مسائل مهم در مدیریت کیفی منابع آب، یـافتن رابطـه بـین پـارامترهـای مختلـف فیزیکی و شیمیایی تأثیرگذار بر کیفیت پیکره‌های آبی است. پاسـخ به این مسئله، گامی ضروری و مهم جهـت بررسـی دقیـق‌تـر منـابع آلاینده و ارائه راهکار جهت کـاهش اثـرات منفـی آن و در نهایـت بهبود وضـعیت کیفـی منـابع آب مـی‌باشـد. پژوهش حاضر با ...  بیشتر

پیش‌بینی مقادیر پارامترهای کیفی EC و TDS با استفاده از تغییرات دبی جریان رودخانه مطالعه موردی رودخانه های مهاباد چای و بالخلوچای (بایزید آباد) حوضه آبریز دریاچه ارومیه 1392-1371

محمد سلیمانی؛ کیوان خلیلی؛ جواد بهمنش

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 285-298

https://doi.org/10.22038/jreh.2017.20958.1116

چکیده
  مقدمه :  بیش از سه دهه است که هیدرولوژیست ‌ها، استفاده از مدل‌های چندمتغیره را جهت توصیف و مدل‌سازی داده‌ های پیچیده هیدرولوژی توصیه می‌ کنند، درحالی که به تازگی اهمیت مدل‌ های چند متغیره در آب‌شناسی مطرح شده است. در واقع در مدل‌ های چند متغیره با دخالت دادن عوامل مؤثر دیگر، می‌توان نتایج توصیف، مدل‌ سازی و پیش‌بینی پارامترهای ...  بیشتر