تعهد نامه
بررسی کارایی فرآیند فتوکاتالیستی با استفاده از نانوذرات سبز آهن در حذف رنگ ری اکتیو رد 198 از محلولهای آبی

احمد خسروی بغداده؛ طاهر شهریاری؛ رسول خسروی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 11-22

https://doi.org/10.22038/jreh.2020.44933.1338

چکیده
  زمینه و هدف : امروزه آلودگی محیطی به عنوان یک مشکل اساسی زندگی روزمره ی انسان هاست. رنگ یکی از مهم ترین آلاینده های محیط زیست است که در پساب صنایع به خصوص صنایع نساجی به وفور دیده می شود . به همین دلیل هدف از این مطالعه بررسی کارایی فرآیند فتوکاتالیستی با استفاده از نانوذرات سبز آهن در حذف رنگ ری اکتیو رد 198 از محلولهای آبی قرار گرفته است. ...  بیشتر

بررسی حذف رنگزای بازیک بنفش 16 از محلول های آبی توسط کیتوزان استخراج شده از ضایعات میگو

امین احمدی تبار؛ محمد هادی دهقانی؛ فائزه ایزد پناه

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 186-192

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.6181

چکیده
  زمینه و هدف: پساب ‌صنایع نساجی حاوی مقدار قابل توجهی از آلاینده های سمی و آلی می باشد. به علت خطرات بهداشتی از قبیل سرطان‌زایی و جهش‌زایی، تخلیه این دسته فاضلابها در منابع آبی می تواند مخاطرات بهداشتی دربرداشته باشد. هدف ازاین تحقیق، بررسی کارائی حذف رنگزای بازیک بنفش 16 (BV16) از محلول های آبی با استفاده از کیتوزان استخراج شده از ضایعات ...  بیشتر