تعهد نامه
بررسی حذف رنگزای بازیک بنفش 16 از محلول های آبی توسط کیتوزان استخراج شده از ضایعات میگو

امین احمدی تبار؛ محمد هادی دهقانی؛ فائزه ایزد پناه

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 186-192

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.6181

چکیده
  زمینه و هدف: پساب ‌صنایع نساجی حاوی مقدار قابل توجهی از آلاینده های سمی و آلی می باشد. به علت خطرات بهداشتی از قبیل سرطان‌زایی و جهش‌زایی، تخلیه این دسته فاضلابها در منابع آبی می تواند مخاطرات بهداشتی دربرداشته باشد. هدف ازاین تحقیق، بررسی کارائی حذف رنگزای بازیک بنفش 16 (BV16) از محلول های آبی با استفاده از کیتوزان استخراج شده از ضایعات ...  بیشتر